Piibel.NET
Pauluse kiri galaatlasteleGalaatia
 
Eestikeelne Piibel 1997
6Üleskutse laitmatuks eluks Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis
 teie, vaimusaanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides
 ennast, et te ise ei satuks kiusatusse.

Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust.
Sest kui keegi arvab enese midagi olevat, olemata aga midagi,
 see petab iseennast.

Aga igaüks katsugu läbi oma töö ja siis ta võib kiidelda üksi
 iseendas, mitte teistele,

sest igaühel on kanda oma koorem.
Aga see, keda õpetatakse sõnaga, jagagu kõike head õpetajale.
Ärge eksige: Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene
 iganes külvab, seda ta ka lõikab.

Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust
 loomusest kaduvust, kes
 aga Vaimule külvab, see lõikab Vaimust igavest elu.

Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me
 enne ära ei nõrke!

Niisiis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele,
 eriti aga usukaaslastele!

Lõppsõna Vaadake, kui suurte tähtedega olen ma teile kirjutanud oma käega!
Kõik, kes iganes tahavad olla heas kuulsuses inimeste seas,
 sunnivad teid ümberlõikamisele üksnes selleks, et neid Kristuse
 risti pärast taga ei kiusataks.

Sest ka ümberlõigatud ise ei pea Seadust, kuid nad
 tahavad teie ümberlõikamist, et nad teie ihu üle saaksid kiidelda.

Aga mulle olgu olemata, et ma kiitleksin muu kui meie Issanda
 Jeesuse Kristuse risti üle, mille läbi maailm on minule risti löödud ja
 mina maailmale.

Sest ei ümberlõikamine ega ümberlõikamatus ole midagi,
 vaid uus loodu.

Ja kõigile, kes seda juhtnööri mööda käivad, neile olgu rahu ja
 halastus, ja ka Jumala Iisraelile!

Viimaks veel, ärgu tehku keegi mulle vaeva, sest ma kannan
 Jeesuse vermeid oma ihu küljes.

Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga, vennad! Aamen.