Piibel.NET
Pauluse kiri galaatlasteleGalaatia
 
Eestikeelne Piibel 1997
5Kristlase vabadusest Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske
 endid jälle panna orjaikkesse!

Vaata, mina, Paulus, ütlen teile: Kui te lasete end ümber
 lõigata, siis ei ole teil Kristusest mingit kasu.

Ma tunnistan jälle igale inimesele, kes laseb end ümber lõigata,
 et tema kohus on täita kogu Seadust.

Teie, kes te tahate saada õigeks Seaduse kaudu, olete Kristusest
 eemale viidud, olete armust kõrvale jäetud.

Me ootame usust õiguse lootust Vaimu kaudu.
Sest Kristuses Jeesuses ei maksa ümberlõikamine ega
 ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse läbi.

Te jooksite hästi. Kes on teid takistanud tõele kuulekad olemast?
See veenmine ei tule sellelt, kes teid kutsub.
„Pisut haputaignat teeb kogu taigna hapuks.”
Mina olen Issandas veendunud teie suhtes, et te ei hakka mõtlema
 midagi muud. Aga kes teid segadusse viib, peab kandma karistust, olgu ta
 kes tahes!

Ent mina, vennad, kui ma tõesti veel kuulutan ümberlõikamist,
 miks mind siis veel taga kiusatakse? Siis oleks ju kiusatus risti
 pärast kõrvaldatud.

Oh, kui teie ässitajad laseksid end hoopis ära lõigata!
Armastusest kui Vaimu viljast Teie, vennad, olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke
 vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist
 armastuses!

Sest kogu Seadus sisaldub täielikult ühes lauses: „Armasta oma ligimest
 nagu iseennast!”

Kui te aga üksteisega purelete ja kisklete, siis vaadake, et te
 üksteist hoopis alla ei neela!

Ma tahan öelda: Käige Vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid.
Sest lihalik loomus himustab Vaimu vastu ja Vaim lihaliku vastu, need on
 teineteise vastased, nii et teie ei saa teha seda, mida tahaksite.

Kui aga Vaim juhib teid, siis te ei ole Seaduse all.
Lihaliku loomuse teod on ilmsed, need on: hoorus, rüvedus, kõlvatus,
ebajumalateenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine,
 isemeelsus, lõhed, lahknemised,

kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane,
 mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes
 midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki.

Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus,
 headus, ustavus,

tasadus, enesevalitsus - millegi niisuguse vastu ei ole Seadus.
Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega.
Kui me elame Vaimus, siis käigem ka Vaimus!
Ärgem olgem auahned, üksteise ärritajad, üksteise kadestajad!