Piibel.NET
Pauluse kiri galaatlasteleGalaatia
 
Eestikeelne Piibel 1997
4Seaduse otstarve Ma tahan öelda: Niikaua kui pärija on väeti laps, ei erine ta
 milleski orjast, ehkki ta on kõige isand,

vaid ta on eestkostjate ja majapidajate meelevalla all kuni isa määratud tähtajani.
Nõnda on ka meiega: kui me olime väetid lapsed, siis olime
 orjuses maailma algainete meelevalla all.

Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest,
 sündis Seaduse alla,

lahti ostma seadusealuseid, et me saaksime pojaseisuse.
Et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse
 oma Poja Vaimu, kes hüüab: „Abba! Isa!”

Nõnda ei ole sa enam ori, vaid poeg, aga kui sa oled poeg,
 siis sa oled ka pärija Jumala kaudu.

Hoiatus tagasilangemise eest Kuid siis, kui te ei teadnud midagi Jumalast, te orjasite neid,
 kes loomult ei olegi jumalad.

Nüüd aga, kui te olete Jumala ära tundnud - pigem küll on
 Jumal teid ära tundnud -, kuidas te pöördute jälle nõrkade ja
 viletsate algainete poole, mida te jälle uuesti tahate orjata?

Te peate päevi ja kuid ja aegu ja aastaid.
Ma kardan teie pärast, et ma olen asjata teie heaks vaeva näinud.
Saage, vennad, niisuguseks nagu mina, sest minagi olen nagu teie.
 Ma anun teid! Te ei ole mulle mingisugust ülekohut teinud.

Te ju teate, et ma esimesel korral kuulutasin teile evangeeliumi
 oma ihu nõtruses

ning teie võitsite kiusatuse ega põlastanud mind mu keha pärast ega
 sülitanud maha, vaid võtsite mu vastu nagu Jumala ingli, nagu
 Kristuse Jeesuse.

Kus on nüüd teie õndsakskiitmine? Ma ju tunnistan
 teile, et kui oleks olnud võimalik, siis te oleksite oma silmad
 välja kiskunud ja andnud minule.

Kas ma olen saanud teie vaenlaseks, rääkides teile tõtt?
Nemad ei lipitse teie ümber hea pärast, vaid nad tahavad teid
 tõrjuda eemale minust, et te innukalt lipitseksite nende ümber.

Alati on hea olla innukas hea suhtes, mitte ainult
 siis, kui mina teie juures olen.

Mu lapsed, kelle pärast ma olen jälle lapsevaevas, kuni Kristus
 teie sees saab kuju!

Küll ma tahaksin nüüd olla teie juures ja muuta oma häältki,
 sest ma olen teie pärast nõutu.

Võrdpilt Haagarist ja Saarast Öelge mulle teie, kes te tahate olla Seaduse all, kas te ei
 kuule Seadust?

On ju kirjutatud, et Aabrahamil oli kaks poega, üks teenijaga
 ja teine vaba naisega.

Teenija poeg oli sündinud lihaliku loomuse järgi, vaba naise poeg
 aga tõotuse kaudu.

Siin on võrdpildid: need kaks naist tähendavad kahte lepingut,
 üks Siinai mäelt orjapõlveks, see on Haagar -

Haagar on ju Siinai mägi Araabias ja vastab nüüdsele
 Jeruusalemmale, sest see orjab koos oma lastega;

ent ülalasuv Jeruusalemm on vaba naine, kes on meie ema.
Sest on kirjutatud:
 „Rõõmusta, sigimatu, kes sa ei kanna ilmale; hõiska ja hüüa, kes sa ei ole lapsevaevas, sest üksildasel on enam lapsi kui sellel, kellel on mees!”


  Teie aga, vennad, olete Iisaki kombel tõotuselapsed.
Kuid just nagu tollal lihaliku loomuse järgi sündinu kiusas taga vaimu
 järgi sündinut, nõnda ka nüüd.

Kuid mida ütleb kirjasõna? „Kihuta välja teenija ja tema poeg,
 sest teenija poeg ei tohi pärida koos vaba naise pojaga!”

Niisiis, vennad, meie ei ole teenija, vaid vaba naise lapsed.