Piibel.NET
Teine Ajaraamat2. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
4Meister Huurami tööd templis Ja ta valmistas vaskaltari, kakskümmend küünart pika,
 kakskümmend küünart laia ja kümme küünart kõrge.

Ja ta valmistas valatud vaskmere, kümme küünart äärest
 ääreni, täiesti ümmarguse, viis küünart kõrge;
 kolmekümneküünrane mõõdunöör ulatus selle ümber.

Ja selle all olid härjakujud ümberringi; need ümbritsesid
 seda, kümme igal küünral, ringi ümber vaskmere; härjad olid
 kahes reas, selle valuga koos valatud.

See seisis kaheteistkümnel härjal: kolm vaatasid põhja
 poole, kolm vaatasid lääne poole, kolm vaatasid lõuna poole ja
 kolm vaatasid ida poole; vaskmeri oli ülal nende peal ja neil
 kõigil olid tagumikud sissepoole.

See oli kämblapaksune ja selle äär oli tehtud karika ääre
 sarnaselt liilia õiena; see mahutas kolm tuhat batti.

Ja ta valmistas kümme pesunõu ning pani viis paremale ja
 viis vasakule poole pesemise jaoks; neis pidi loputatama seda,
 mis kuulus põletusohvri juurde, kuna vaskmeri oli preestritele
 pesemise jaoks.

Ja ta valmistas kümme kuldlambijalga, nagu need pidid
 olema, ja pani need templisse, viis paremale ja viis vasakule
 poole.

Ja ta valmistas kümme lauda ning asetas need templisse,
 viis paremale ja viis vasakule poole; ja ta valmistas sada
 kuldpiserdusnõu.

Ja ta tegi preestrite õue ja suure õue ning õue uksed; ta
 kattis uksed vasega.

Ja ta asetas vaskmere paremasse tiiba, kagusse.
Ja Huuram valmistas tuhanõud, -labidad ja piserdusnõud. Ja
 Huuram sai valmis töö, mis ta pidi tegema kuningas Saalomonile
 Jumala koja jaoks:

kaks sammast ja kaks kausikujulist nuppu, mis olid
 sammaste otsas; ja kaks võrestikku mõlema kausikujulise nupu
 katteks, mis olid sammaste otsas;

ja nelisada granaatõuna mõlema võrestiku jaoks, kaks rida
 granaatõunu kummalegi võrestikule, katteks mõlemale
 kausikujulisele nupule, mis olid sammaste otsas.

Ja ta valmistas alused ning valmistas pesunõud aluste
 peale;

ühe vaskmere ja kaksteist härga selle all.
Ja tuhanõud, -labidad ja hargid ja kõik nende juurde
 kuuluvad riistad valmistas Huuram-Abi kuningas Saalomonile
 Issanda koja tarvis hiilgavast vasest.

Kuningas laskis need valada Jordani uhtmaal savimaa sees
 Sukkoti ja Seredata vahel.

Ja Saalomon valmistas kõiki neid riistu väga palju, sest
 vase kaalu ei arvestatudki.

Saalomon valmistas ka kõik need riistad, mis pidid olema
 Jumala kojas: kuldaltari ja lauad, mille peal olid ohvrileivad;

lambijalad ja nende lambid, vastavas korras süütamiseks
 kõige pühama paiga ees, puhtast kullast;

kuldsed õied, lambid ja tahikäärid puhtast kullast;
noad, piserdusnõud, peekrid ja sütepannid puhtast kullast;
 ja kullast ka koja uste esiküljed kõige pühama paiga sisemistel
 ja templilöövi ustel.