Piibel.NET
Pauluse kiri TiituseleTiituse
 
Eestikeelne Piibel 1997
1Tervitus Paulus, Jumala sulane ning Jeesuse Kristuse apostel Jumalast
 valitute usu
 järgi ja selle tõe tunnetuse järgi, mis
 vastab jumalakartusele,

igavese elu lootuse põhjal, mille Jumal, kes ei valeta, on
 tõotanud enne igavesi aegu,

ja kes on määratud ajal teinud oma sõna avalikuks jutlustamise läbi, mis
 on usaldatud minu kätte Jumala, meie Päästja käsu kohaselt, -

Tiitusele, tõelisele pojale meie ühise usu poolest: Armu ja rahu
 Jumalalt Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt, meie Päästjalt!

Kogudusevanemate ja ülevaatajate määramisest Ma jätsin su Kreetale maha selleks, et sa seaksid korda, mis
 jäi korraldamata, ning seaksid vanemaid igasse linna, nagu ma tegin sulle
 ülesandeks:

kui keegi on laitmatu - ühenaisemees, kellel on usklikud lapsed,
 keda ei süüdistata ulaelus ega allumatuses.

Sest ülevaataja peab Jumala majapidajana olema laitmatu: selline,
 kes ei ole ennast täis, äkiline, joomar, kakleja, liigkasuvõtja,

vaid külalislahke, head armastav, mõõdukas, õiglane, vaga, kasin,
kes peab kinni õpetusekohasest ustavast sõnast, nii et ta oleks
 suuteline niihästi manitsema terve õpetuse varal kui ka ümber veenma
 vasturääkijaid.

Valeõpetajatest Sest on palju vastuhakkajaid, lobisejaid ja eksitajaid, eriti
 ümberlõigatute seas,

kelle suu tuleb sulgeda, sest nad pööravad ära
 terved pered, õpetades häbiväärsest kasuhimust seda, mida ei peaks.

Üks nende seast, nende oma prohvet, on öelnud:
 „Kreetalased on luiskajad, tigedad loomad, laisklejad
 vatsad.”

See tunnistus on tõsi. Sel põhjusel noomi neid karmilt, et nad
 oleksid usult terved,

ei hooliks juudi müütidest ega tõele selja pööranud inimeste käskudest.
Puhtaile on kõik puhas, aga rüvedaile ja uskmatuile pole miski
 puhas, vaid rüve on nii nende meel kui südametunnistus.

Nad väidavad end tundvat Jumalat, aga tegudega salgavad tema,
 sest nad on jäledad ja sõnakuulmatud ega ole ühelegi heale teole
 kõlblikud.