Piibel.NET
Esimene Moosese raamat1. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
46Jaakob asub Egiptusesse Nõnda läks Iisrael teele koos kõigega, mis tal oli, ja tuli
 Beer-Sebasse ning ohverdas tapaohvreid oma isa Iisaki Jumalale.

Ja Jumal rääkis Iisraeliga öistes nägemustes; ta ütles: „Jaakob,
 Jaakob!” Ja see vastas: „Siin ma olen!”

Siis ta ütles: „Mina olen Jumal, sinu isa Jumal, ära karda minna
 Egiptusesse, sest ma teen sind seal suureks rahvaks!

Mina lähen koos sinuga Egiptusesse ja ma toon sind sealt tagasi, ja
 Joosep suleb oma käega su silmad.”

Ja Jaakob asus Beer-Sebast minekule; Iisraeli pojad panid oma isa
 Jaakobi ja oma väetid lapsed ja naised vankritesse, mis vaarao oli
 läkitanud teda tooma.

Ja nad võtsid oma karjad ja varanduse, mis nad Kaananimaal olid
 soetanud, ja tulid Egiptusesse, Jaakob ja kõik ta sugu koos temaga.

Oma pojad ja poegade pojad, tütred ja poegade tütred ja kogu oma
 soo viis ta koos enesega Egiptusesse.

Ja need on Iisraeli laste nimed, kes Egiptusesse tulid: Jaakob ja
 tema pojad. Jaakobi esmasündinu oli Ruuben.

Ruubeni pojad olid Hanok, Pallu, Hesron ja Karmi.
Siimeoni pojad olid Jemuel, Jaamin, Ohad, Jaakin, Sohar ja Saul,
 kaananlanna poeg.

Leevi pojad olid Geerson, Kehat ja Merari.
Juuda pojad olid Eer, Oonan, Seela, Perets ja Serah; aga Eer ja
 Oonan surid Kaananimaal. Peretsi pojad olid Hesron ja Haamul.

Issaskari pojad olid Toola, Puvva, Jaasub ja Simron.
Sebuloni pojad olid Sered, Eelon ja Jahleel.
Need olid Lea pojad, keda ta Jaakobile ilmale tõi Mesopotaamias;
 peale nende oli tal tütar Diina. Kõiki ta poegi ja tütreid oli
 ühtekokku kolmkümmend kolm hinge.

Gaadi pojad olid Sefon, Haggi, Suuni, Esbon, Eeri, Arodi ja
 Areli.

Aaseri pojad olid Jimna, Jisva, Jisvi ja Berija; nende õde oli
 Serah. Beria pojad olid Heber ja Malkiel.

Need olid selle Silpa pojad, kelle Laaban andis oma tütrele Leale ja
 kes tõi need Jaakobile ilmale, kuusteist hinge.

Jaakobi naise Raaheli pojad olid Joosep ja Benjamin.
Joosepile sündisid Egiptusemaal pojad, keda temale ilmale tõi
 Asnat, Ooni preestri Pooti-Fera tütar: Manasse ja Efraim.

Benjamini pojad olid Bela, Beker, Asbel, Geera, Naaman, Eehi,
 Ross, Muppim, Huppim ja Aard.

Need olid Raaheli pojad, kes Jaakobile sündisid, ühtekokku
 neliteist hinge.

Daani poeg oli Husim.
Naftali pojad olid Jahsel, Guuni, Jeeser ja Sillem.
Need olid selle Billa pojad, kelle Laaban andis oma tütrele Raahelile
 ja kes tõi need Jaakobile ilmale, ühtekokku seitse hinge.

Kõiki hingi, kes Jaakobiga Egiptusesse tulid, kes tema niudeist
 olid väljunud, peale Jaakobi poegade naiste, oli ühtekokku kuuskümmend
 kuus hinge.

Ja Joosepi poegi, kes temale Egiptuses olid sündinud, oli kaks
 hinge; kõiki Jaakobi soo hingi, kes Egiptusesse tulid, oli
 seitsekümmend.

Ja ta läkitas Juuda enese eel Joosepi juurde, et see teda
 juhataks Goosenisse; nõnda nad tulid Gooseni maakonda.

Ja Joosep laskis hobused oma vankri ette rakendada ning läks
 Goosenisse vastu oma isale Iisraelile; kui ta teda nägi, siis ta
 langes temale kaela ja nuttis kaua tema kaelas.

Ja Iisrael ütles Joosepile: „Nüüd ma võin surra, sest olen
 näinud su nägu ja tean, et oled veel elus.”

Ja Joosep ütles oma vendadele ja oma isa perele: „Ma lähen ja
 teatan vaaraole ning ütlen temale: Mu vennad ja mu isa pere, kes olid
 Kaananimaal, on minu juurde tulnud.

Ja need mehed on karjased, sest nad olidki
 karjakasvatajad, ja nad on oma lambad, kitsed ja veised ja kõik, mis
 neil oli, kaasa toonud.

Kui juhtub, et vaarao teid kutsub ja küsib: Mis teie amet on?,
siis vastake: Su sulased on olnud karjakasvatajad noorest
 põlvest kuni tänini, niihästi meie kui meie isad - et saaksite elada
 Gooseni maakonnas, sest egiptlased põlgavad kõiki lamba- ja
 kitsekarjaseid.”