Piibel.NET
Pauluse kiri roomlasteleRooma
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Ka juudid on süüdlased Mis on siis juudil erilist või mis kasu on
 ümberlõikamisest?

Jah, on palju ja mitmel moel. Esmalt juba see, et juutide
 kätte on usaldatud Jumala sõnumid.

Mis siis nüüd? Kui mõned pole olnud ustavad, ega siis
 nende ebaustavus tühista Jumala ustavust?

Mitte sugugi! Kindel on, et Jumal on tõemeelne, aga iga inimene
 valelik, nagu on kirjutatud:
 „...selleks, et sind tunnistataks õigeks su sõnades ja sa võidaksid, kui sinuga käidaks kohut.”


  Kui aga meie ülekohus toob esile
 Jumala õigluse, mida me siis peame ütlema? Kas Jumal pole siis
 ebaõiglane, kui ta meid nuhtleb vihas? Ma räägin inimlikul
 pinnal.

Mitte sugugi! Kuidas siis muidu saaks Jumal kohut mõista
 maailma üle?

Kui aga Jumala tõde minu valetamise tõttu saab üha
 rohkem temale kirkuseks, miks siis minu üle veel kohut mõistetakse,
 nagu oleksin ma patune?

Ja miks siis ei ole nõnda, nagu mõned mind teotades
 räägivad, et mina ütlevat: „Tehkem kurja, et sellest tuleks head!”
 Niisuguste nuhtlus on õige.

Kuidas siis nüüd? On siis meil, juutidel, eeliseid? Ei
 ainsatki! Me oleme juba esitanud süüdistuse, et nii juudid kui
 kreeklased on kõik patu võimu all,

nõnda nagu on kirjutatud:
 „Ei ole õiget, ei ühtainsatki,

ei ole mõistjat, ei ole Jumala otsijat.
Nad kõik on kaldunud kõrvale, üheskoos kõlbmatuks muutunud, ei ole, kes teeb head, ei ühtainsatki.
Nende kurk on lahtine haud, nende keeled kavaldavad, nende huulte all on maomürk.
Nende suu on täis sajatamist ja kibedust,
nende jalad on nobedad valama verd,
nende teedel on purustus ja viletsus
ja rahu teed nad ei tunne,
ei ole Jumala kartust nende silme ees.”

  Aga me teame, et mida Seadus iganes ütleb, seda ütleb ta
 neile, kes on Seaduse all, et iga suu suletaks ja kogu
 maailm oleks Jumala ees süüalune;

seepärast et Seaduse tegude tõttu ei mõisteta kedagi
 õigeks tema ees, sest Seaduse kaudu tuleb patutundmine.

Õigusemõistmine usu läbi Nüüd aga on ilma Seaduseta saanud avalikuks Jumala
 õigus, millest tunnistavad Moosese Seadus ja Prohvetid,

see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse
 uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust,

sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest
ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse
 kaudu, mis on Kristuses Jeesuses,

kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu,
 et näidata üles oma õigust sellega, et ta
 kustutas varem tehtud patud

oma jumalikus sallivuses, et näidata üles oma
 õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb
 õigeks igaühe, kes usub Jeesusesse.

Kus on nüüd kiitlemine? See on välistatud. Millise seaduse
 läbi? Kas tegude seaduse läbi? Ei, vaid usu seaduse läbi.

Me ju arvame, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi,
 Seaduse tegudest sõltumata.

Kas Jumal on üksnes juutide Jumal? Eks ta ole ka paganate
 Jumal? Jah, ta on ka paganate Jumal!

Jumal on üksainus ja tema teeb usu läbi õigeks nii
 ümberlõigatu kui ümberlõikamatu.

Kas me siis tühistame Seaduse usu läbi? Ei sugugi!
 Me vaid kinnitame Seadust.