Piibel.NET
Pauluse kiri roomlasteleRooma
 
Eestikeelne Piibel 1997
2Jumal mõistab kohut õiglaselt Seepärast, oh kohut mõistev inimene, ole sa kes tahes: sa
 ei saa ennast vabandada, sest milles sa teise üle kohut mõistad,
 selles mõistad sa süüdi iseenese! Sina, kes sa mõistad kohut,
 teed ju sedasama!

Ent me teame, et Jumal mõistab tõtt mööda kohut nende
 üle, kes niisuguseid asju teevad.

Sina aga, oh inimene, kes sa kohut mõistad nende üle, kes
 niisuguseid asju teevad, ja teed ise sedasama - kas sa arvad, et
 pääsed Jumala kohtuotsusest?

Või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika
 meele rohkusesse ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida
 meelt parandama?

Sa talletad endale viha oma kanguse ja
 pöördumata südamega Jumala viha ja õiglase kohtumõistmise
 ilmumise päevaks,

kes tasub igaühele tema tegude järgi:
igavest elu küll neile, kes püsiva heategemise kaudu
 taotlevad kirkust ja au ja kadumatust,

ent viha ja raevu neile, kes on isemeelsed ja tõele
 sõnakuulmatud, aga kuulekad ülekohtule.

Ahistus ja kitsikus tuleb igale inimhingele, kes teeb
 kurja, juudile esmalt ja siis kreeklasele,

aga kirkus, au ja rahu igaühele, kes teeb head, juudile
 esmalt ja siis kreeklasele.

Sest Jumala juures pole erapoolikust.
Kes teevad pattu Seaduseta, need ka hukkuvad Seaduseta,
 kes teevad pattu Seaduse all, neile mõistetakse kohut Seaduse
 järgi.

Jumala ees ei ole ju õiged Seaduse kuuljad, vaid Seaduse
 täitjad, kes mõistetakse õigeks.

Kui paganad, kellel ei ole Moosese Seadust, ometi
 loomu poolest täidavad Seaduse sätteid, siis ilma Seaduseta olles
 on nad ise enesele seaduseks,

näidates seega, et seadusepärane tegutsemine on kirjutatud
 nende südamesse; ühtlasi tõendavad seda ka nende südametunnistus
 ja nende mõtted, mis järgemööda kas süüdistavad või vabandavad
 neid.

Nii see ilmneb päeval, mil minu evangeeliumi järgi Jumal
 Jeesuse Kristuse läbi mõistab kohut inimeste saladuste üle.

Ka juudid on süüdlased Kui aga sina lased end nimetada juudiks ning toetud
 Seadusele ja kiitled Jumalast

ja mõistad tema tahtmist ja Seadusest õppinuna oskad ära
 tunda olulise

ning oled veendunud, et sa oled sõgedate teejuht, nende
 valgus, kes on pilkases pimeduses,

rumalate kasvataja, väetite laste õpetaja, see, kelle
 päralt on Seaduse näol mõistmise ja tõe kehastus

- kuidas sa nüüd teisi õpetades iseennast ei õpeta?
 Sina, kes jutlustad, et varastada ei tohi, aga ise varastad?

Kes ütled, et abielu ei tohi rikkuda, aga ise rikud
 abielu? Kes ebajumalaid jälestad, aga ise riisud nende pühamut?

Kes kiitled Seaduse üle, aga ise häbistad Jumalat
 Seadusest üleastumisega?

Sest, nagu on kirjutatud, teie pärast teotatakse Jumala nime
 paganate seas.

Ümberlõikamisest on küll kasu, kui sa Seaduse järgi
 teed, kui sa aga oled Seadusest üleastuja, siis on su
 ümberlõikamine saanud eesnahaks.

Kui nüüd ümberlõikamatu peab Seaduse nõudeid, eks siis
 loeta tema eesnahka ümberlõikamiseks?

Ja eks siis see, kes loomu poolest ümberlõikamatuna täidab
 Seadust, mõista kohut sinu üle, kes sa kirjatähele ja
 ümberlõikamisele vaatamata oled Seadusest üleastuja.

Ei ole ju juut see, kes seda on väliselt, ega ole
 ümberlõikamine see, mis on väliselt ihu küljes,

vaid juut on see, kes seda on sisemiselt, ja õige
 ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu,
 mitte kirjatähe varal. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt,
 vaid Jumalalt.