Piibel.NET
Hesekiel
 
Eestikeelne Piibel 1997
42Nägemus uuest templist Siis ta viis mu välimisse õue mööda põhjapoolset teed, ja
 viis mu ruumidesse, mis olid vastu vabaks jäetud ala ja mis
 olid vastu põhjapoolset ehitist.

Nende pikkus oli sada küünart põhjaküljes; ja laius oli
 viiskümmend küünart.

Vastu seda kahtkümmend küünart, mis kuulub sisemisele
 õuele, ja vastu kivipõrandat, mis oli välimises õues, oli rõdu
 rõdu peal, kolm ülestikku.

Ja ruumide ees oli sisemine käik, kümme küünart lai ja sada
 küünart pikk; ja nende uksed olid põhja poole.

Aga ülemised ruumid olid kitsamad, sest rõdud võtsid neist
 rohkem ära kui ehitise alumistest ja keskmistest ruumidest.

Sest neid oli kolm ülestikku, aga neil ei olnud sambaid,
 nagu need olid õuedel; seepärast olid need kitsamad kui alumised
 ja keskmised ruumid maast arvates.

Ja seal oli välimine müür rööbiti ruumidega välimise õue
 pool, ruumide ees; selle pikkus oli viiskümmend küünart.

Sest välimises õues olevate ruumide pikkus oli viiskümmend
 küünart; aga vaata, templisaali ees oli see sada küünart.

Ja nende ruumide all oli sissekäik ida poolt, kui nende
 juurde tuldi välimisest õuest,

õue müüri laiemas küljes. Ida pool, piki vabaks jäetud ala
 ja piki ehitist olid ruumid

ning nende ees oli tee; need olid samasugused nagu põhja
 pool olevad ruumid, nii pikuti kui laiuti; ja samasugused olid
 kõik nende väljapääsud, seadeldised ja uksed.

Ja samasugune, nagu olid lõunapoolsete ruumide uksed, oli
 see uks, mis oli tee alguses, selle müüri ees oleva idapoolse
 tee alguses, mida mööda sisse minnakse.

Ja ta ütles mulle: „Põhjapoolsed ruumid ja lõunapoolsed
 ruumid, mis on piki vabaks jäetud ala, on pühad ruumid, kus
 preestrid, kes Issandale tohivad ligineda, söövad seda, mis on
 väga püha; sinna peavad nad paigutama väga püha: roa-, patu- ja
 süüohvrid; sest see paik on püha.

Kui preestrid lähevad välja, siis ei tohi nad pühast
 paigast minna kohe välimisse õue, vaid nad peavad oma riided,
 milles nad teenistust toimetasid, jätma sinna, sest need on
 pühad; nad peavad teised riided selga panema, enne kui nad
 liginevad sellele, mis on rahva jaoks!”

Kui ta oli lõpetanud templi sisemuse mõõtmise, siis ta
 viis mu välja värava suunas, mille suu oli ida poole, ja ta
 mõõtis ümberringi.

Ta mõõtis mõõduridvaga idatuule poolt: viissada ritva
 mõõduridvaga.

Ta pöördus ja mõõtis põhjatuule poolt: viissada ritva
 mõõduridvaga.

Ta pöördus ja mõõtis lõunatuule poolt: viissada ritva
 mõõduridvaga.

Ta pöördus läänetuule poole ja mõõtis: viissada ritva
 mõõduridvaga.

Ta mõõtis seda nelja tuule poolt. Sellel oli ümberringi
 müür: pikuti viissada ja laiuti viissada; see pidi eraldama püha
 ja mittepüha.