Piibel.NET
Hesekiel
 
Eestikeelne Piibel 1997
44Uue templi kord Siis ta viis mu tagasi pühamu välimise värava juurde, mis
 oli ida pool; see oli aga suletud.

Ja Issand ütles mulle: „See värav peab olema suletud, seda
 ei tohi avada ja ükski ei tohi sellest sisse minna, sest Issand,
 Iisraeli Jumal, on sellest sisse läinud! Seepärast peab see olema
 suletud!

Ainult vürst võib kui vürst seal istuda ja Issanda ees
 leiba süüa; ta mingu sisse läbi värava eeskoja ja tulgu selle
 kaudu välja!”

Siis ta viis mu põhjavärava kaudu templi ette; ja ma
 vaatasin, ja ennäe, Issanda auhiilgus täitis templi. Ja ma
 heitsin silmili maha.

Ja Issand ütles mulle: „Inimesepoeg, pane tähele ja vaata
 oma silmaga ja kuule oma kõrvaga kõike, mida ma sulle räägin
 kõigist Issanda templi määrustest ja kõigist selle seadustest,
 ja pane tähele, kes võivad templisse minna, kes peavad pühamust
 välja jääma!

Ja ütle neile vastupanijaile, Iisraeli soole: Nõnda ütleb
 Issand Jumal: Küllalt olgu teile kõigist teie jäledustest,
 Iisraeli sugu!

Te tõite võõraid, ümberlõikamatuid südamelt ja
 ümberlõikamatuid ihult, viibima mu pühamus, teotama mu templit,
 kui te ohverdasite mu leiba, rasva ja verd; nõnda on murtud mu
 leping lisaks kõigile teie jäledustele.

Sest teie ise ei ole toimetanud mu püha teenistust, vaid
 olete neid pannud toimetama mu teenistust minu pühamus.

Teile ütleb Issand Jumal nõnda: Mitte ükski võõras,
 ümberlõikamata südamelt ja ümberlõikamata ihult, ei tohi tulla
 mu pühamusse kõigist neist võõraist, kes on Iisraeli laste seas.

Need leviidid aga, kes läksid minust eemale, kui Iisrael
 ära eksis, kui nad eksisid minu juurest oma ebajumalate järele,
 peavad kandma oma süüd:

nemad pidagu mu pühamus templiväravate valveteenistust ja
 toimetagu templitöid; nad tapku rahvale põletus- ja tapaohvreid
 ja nad seisku nende teenistuses!

Sellepärast et nad teenisid neid nende ebajumalate ees ja
 olid Iisraeli soole komistuskiviks süüteosse, siis olen ma oma
 käe nende vastu üles tõstnud vandudes, ütleb Issand Jumal, et
 nad peavad kandma oma süüd.

Nad ei tohi ligineda minule, et mind preestritena teenida,
 ja nad ei tohi ligineda ühelegi mu pühale asjale ja asjadele,
 mis on väga pühad, vaid nad peavad kandma oma häbi ja jäledusi,
 mida nad on teinud.

Ja ma panen nad tegema templitöid kogu selle teenistuse
 tarvis ja kõigeks, mida seal tehakse.

Aga leviitpreestrid, Saadoki pojad, kes toimetasid mu
 pühamu teenistust, kui Iisraeli lapsed minu juurest ära eksisid,
 tohivad minule ligineda, et mind teenida, ja seista mu ees, et
 tuua mulle rasva ja verd, ütleb Issand Jumal.

Nemad tohivad tulla mu pühamusse ja nemad tohivad ligineda
 mu lauale, et mind teenida ja minu teenistust toimetada.

Tulles sisemise õue värava juurde, peavad nad selga panema
 linased riided; aga villast ei tohi neil seljas olla, kui nad
 teenivad sisemise õue väravais ja templis.

Neil olgu peas linased mähised ja puusadel linased püksid;
 nad ei tohi panna vööks midagi, mis teeb higiseks!

Ja kui nad lähevad välimisse õue, rahva juurde välimises
 õues, siis nad peavad ära võtma oma riided, milles nad on
 toimetanud teenistust, ja jätma need pühamu kambritesse; ja nad
 peavad selga panema teised riided, et nad oma riietega ei
 pühitseks rahvast.

Nad ei tohi oma pead paljaks ajada ega lasta oma juukseid
 lahtiselt rippuda, nad peavad oma juukseid korralikult kärpima.

Ükski preester ei tohi juua veini, kui ta läheb sisemisse
 õue.

Nad ei tohi võtta endale naiseks leske ega hüljatut, vaid
 nad võivad võtta ainult neitsi Iisraeli soo järglastest või lese,
 kes on preestri lesk.

Nad peavad õpetama mu rahvale vahet püha ja mittepüha
 vahel ja tegema neile teatavaks, mis on roojane ja mis on puhas.

Riiuasjus seisku nad kohut mõistmas ja mõistku kohut minu
 seaduste järgi; nad peavad pidama mu õpetusi ja määrusi
 kõigil mu pühadel ja pühitsema mu hingamispäevi.

Nad ei tohi minna surnud inimese juurde ennast rüvetama;
 ainult isa ja ema, poja ja tütre, venna ja õe pärast, kes ei ole
 mehel olnud, võivad nad endid rüvetada.

Aga pärast tema puhastust arvestatagu temale veel seitse
 päeva,

ja sel päeval, kui ta tuleb pühamusse, sisemisse õue,
 toimetama pühamus teenistust, peab ta tooma oma patuohvri, ütleb
 Issand Jumal.

Ja see olgu neile pärisosaks: mina ise olen nende
 pärisosa! Ärge andke neile omandit Iisraelis: mina ise olen
 nende omand!

Nad tohivad süüa roaohvrit, patuohvrit ja süüohvrit, ja
 kõik, mis Iisraelis on ühenduses tõotusega, kuulub neile.

Paremik kõigest, igasugu uudseviljadest, ja kõik
 tõstelõivud teie igasugu tõstelõivudest kuuluvad preestritele;
 ja parima osa oma taignast peate andma preestrile, et su koja
 peal võiks hingata õnnistus.

Preestrid ei tohi süüa raibet ega mahamurtut,
 ei lindudest ega loomadest.