Piibel.NET
Otsing Gl 5:11-21; Lk 3:23-4:1
(28 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Luuka 3 Ja Jeesus oli oma tegevust alustades umbes kolmkümmend aastat vana, ja oli, nagu oletati, Joosepi poeg, see oli Eeli,
see oli Mattati, see oli Leevi, see oli Malki, see oli Jannai, see oli Joosepi,
see oli Mattitjahu, see oli Aamose, see oli Nahumi, see oli Hesli, see oli Naggai,
see oli Mahati, see oli Mattitjahu, see oli Simei, see oli Jooseki, see oli Jooda,
see oli Joohanani, see oli Reesa, see oli Serubbaabeli, see oli Sealtieli, see oli Neeri,
see oli Melki, see oli Addi, see oli Koosami, see oli Elmadami, see oli Eeri,
see oli Jeesuse, see oli Elieseri, see oli Joorimi, see oli Mattati, see oli Leevi,
see oli Siimeoni, see oli Juuda, see oli Joosepi, see oli Joonami, see oli Eljakimi,
see oli Melea, see oli Menna, see oli Mattata, see oli Naatani, see oli Taaveti,
see oli Iisai, see oli Oobedi, see oli Boase, see oli Salma, see oli Nahsoni,
see oli Amminadabi, see oli Admini, see oli Arni, see oli Hesroni, see oli Peretsi, see oli Juuda,
see oli Jaakobi, see oli Iisaki, see oli Aabrahami, see oli Terahi, see oli Naahori,
see oli Serugi, see oli Reu, see oli Pelegi, see oli Eeberi, see oli Selahi,
see oli Keenani, see oli Arpaksadi, see oli Seemi, see oli Noa, see oli Lemeki,
see oli Metuusala, see oli Eenoki, see oli Jeredi, see oli Mahalaleli, see oli Keenani,
see oli Enose, see oli Seti, see oli Aadama, see oli Jumala poeg.
Luuka 4 Jeesus aga, täis Püha Vaimu, tuli tagasi Jordani äärest, ja aeti Vaimu läbi kõrbe,
Galaatia 5 Ent mina, vennad, kui ma tõesti veel kuulutan ümberlõikamist, miks mind siis veel taga kiusatakse? Siis oleks ju kiusatus risti pärast kõrvaldatud.
Oh, kui teie ässitajad laseksid end hoopis ära lõigata!
Teie, vennad, olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses!
Sest kogu Seadus sisaldub täielikult ühes lauses: „Armasta oma ligimest nagu iseennast!”
Kui te aga üksteisega purelete ja kisklete, siis vaadake, et te üksteist hoopis alla ei neela!
Ma tahan öelda: Käige Vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid.
Sest lihalik loomus himustab Vaimu vastu ja Vaim lihaliku vastu, need on teineteise vastased, nii et teie ei saa teha seda, mida tahaksite.
Kui aga Vaim juhib teid, siis te ei ole Seaduse all.