Piibel.NET
Otsing 2Ms 13,21;Rm 15,4;Sk 4,1–14; Gl 6,1–18
(34 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
2. Moosese 13 Ja Issand käis nende ees, päeval pilvesambas juhatamas neile teed, ja öösel tulesambas, andes neile valgust, et nad said minna päeval ja öösel.
Sakarja 4 Ja ingel, kes minuga rääkis, tuli jälle ja äratas mind, nagu unest äratatakse.
Ja ta küsis minult: „Mida sa näed?” Mina vastasin: „Ma näen, vaata, lambijalga, läbinisti kullast, ja selle otsas on õliastja; selle küljes on seitse lampi ja seitse putke lampide jaoks, mis on lambijala otsas.
Ja selle kõrval on kaks õlipuud: üks õliastjast paremal ja teine vasakul pool.”
Ja mina võtsin sõna ning ütlesin inglile, kes minuga rääkis, ja küsisin: „Mis need on, Issand?”
Ja ingel, kes minuga rääkis, kostis ning küsis minult: „Kas sa ei tea, mis need on?” Ma vastasin: „Ei, Issand.”
Siis ta kostis ja ütles mulle nõnda: „See on Issanda sõna, mis on öeldud Serubbaabelile: See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.
Mis sa ka oled, suur mägi, Serubbaabeli ees? Sa muutud tasandikuks! Tema toob esile tipukivi hüüete saatel: „Ilus, see on ilus!””
Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
„Serubbaabeli käed on rajanud selle koja ja tema käed viivad selle lõpule. Ja sina hakkad mõistma, et vägede Issand on mind läkitanud teie juurde.
Sest kes pidasid halvaks väikeste alguste päeva, need saavad rõõmustada ja näha loodikivi Serubbaabeli käes. Need seitse on Issanda silmad, need, mis silmitsevad kogu maad.”
Ja ma võtsin sõna ning küsisin temalt: „Mis on need kaks õlipuud lambijalast paremal ja vasakul pool?”
Siis ma võtsin teist korda sõna ja küsisin temalt: „Mis on need kaks õlipuu oksakimpu nende mõlema kuldputke kõrval, millest voolab kuldset õli?”
Ja ta vastas mulle ning küsis: „Kas sa siis tõesti ei tea, mis need on?” Ma vastasin: „Ei, Issand.”
Tema ütles: „Need on need kaks võitut, kes seisavad kogu ilmamaa Issanda ees.”
Rooma 15 Sest mis iganes enne on kirjutatud, see on kirjutatud meile õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja Pühakirja julgustuse kaudu oleks lootust.
Galaatia 6 Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie, vaimusaanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse.
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust.
Sest kui keegi arvab enese midagi olevat, olemata aga midagi, see petab iseennast.
Aga igaüks katsugu läbi oma töö ja siis ta võib kiidelda üksi iseendas, mitte teistele,
sest igaühel on kanda oma koorem.
Aga see, keda õpetatakse sõnaga, jagagu kõike head õpetajale.
Ärge eksige: Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab.
Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust, kes aga Vaimule külvab, see lõikab Vaimust igavest elu.
Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke!