Piibel.NET
Sakarja
 
Eestikeelne Piibel 1997
4Nägemus lambijalast ja õlipuudest Ja ingel, kes minuga rääkis, tuli jälle ja äratas mind, nagu unest
 äratatakse.

Ja ta küsis minult: „Mida sa näed?” Mina vastasin: „Ma näen,
 vaata, lambijalga, läbinisti kullast, ja selle otsas on õliastja;
 selle küljes on seitse lampi ja seitse putke lampide jaoks, mis on
 lambijala otsas.

Ja selle kõrval on kaks õlipuud: üks õliastjast paremal ja teine
 vasakul pool.”

Ja mina võtsin sõna ning ütlesin inglile, kes minuga rääkis, ja
 küsisin: „Mis need on, Issand?”

Ja ingel, kes minuga rääkis, kostis ning küsis minult: „Kas sa ei
 tea, mis need on?” Ma vastasin: „Ei, Issand.”

Siis ta kostis ja ütles mulle nõnda: „See on Issanda sõna, mis on
 öeldud Serubbaabelile: See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi,
 ütleb vägede Issand.

Mis sa ka oled, suur mägi, Serubbaabeli ees? Sa muutud
 tasandikuks!
 Tema toob esile tipukivi hüüete saatel: „Ilus, see on ilus!””

Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
„Serubbaabeli käed on rajanud selle koja ja tema käed viivad selle
 lõpule. Ja sina hakkad mõistma, et vägede Issand on mind läkitanud
 teie juurde.

Sest kes pidasid halvaks väikeste alguste päeva, need saavad
 rõõmustada ja näha loodikivi Serubbaabeli käes. Need seitse on
 Issanda silmad, need, mis silmitsevad kogu maad.”

Ja ma võtsin sõna ning küsisin temalt: „Mis on need kaks õlipuud
 lambijalast paremal ja vasakul pool?”

Siis ma võtsin teist korda sõna ja küsisin temalt: „Mis on need
 kaks õlipuu oksakimpu nende mõlema kuldputke kõrval, millest voolab
 kuldset õli?”

Ja ta vastas mulle ning küsis: „Kas sa siis tõesti ei tea, mis
 need on?” Ma vastasin: „Ei, Issand.”

Tema ütles: „Need on need kaks võitut, kes seisavad kogu ilmamaa
 Issanda ees.”