Piibel.NET
Otsing 2Kr 12:20-13:2; Lk 3:23-4:1
(21 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Luuka 3 Ja Jeesus oli oma tegevust alustades umbes kolmkümmend aastat vana, ja oli, nagu oletati, Joosepi poeg, see oli Eeli,
see oli Mattati, see oli Leevi, see oli Malki, see oli Jannai, see oli Joosepi,
see oli Mattitjahu, see oli Aamose, see oli Nahumi, see oli Hesli, see oli Naggai,
see oli Mahati, see oli Mattitjahu, see oli Simei, see oli Jooseki, see oli Jooda,
see oli Joohanani, see oli Reesa, see oli Serubbaabeli, see oli Sealtieli, see oli Neeri,
see oli Melki, see oli Addi, see oli Koosami, see oli Elmadami, see oli Eeri,
see oli Jeesuse, see oli Elieseri, see oli Joorimi, see oli Mattati, see oli Leevi,
see oli Siimeoni, see oli Juuda, see oli Joosepi, see oli Joonami, see oli Eljakimi,
see oli Melea, see oli Menna, see oli Mattata, see oli Naatani, see oli Taaveti,
see oli Iisai, see oli Oobedi, see oli Boase, see oli Salma, see oli Nahsoni,
see oli Amminadabi, see oli Admini, see oli Arni, see oli Hesroni, see oli Peretsi, see oli Juuda,
see oli Jaakobi, see oli Iisaki, see oli Aabrahami, see oli Terahi, see oli Naahori,
see oli Serugi, see oli Reu, see oli Pelegi, see oli Eeberi, see oli Selahi,
see oli Keenani, see oli Arpaksadi, see oli Seemi, see oli Noa, see oli Lemeki,
see oli Metuusala, see oli Eenoki, see oli Jeredi, see oli Mahalaleli, see oli Keenani,
see oli Enose, see oli Seti, see oli Aadama, see oli Jumala poeg.
Luuka 4 Jeesus aga, täis Püha Vaimu, tuli tagasi Jordani äärest, ja aeti Vaimu läbi kõrbe,
2. Korintose 12 Ma ju kardan, et ma tulles ei leia teid niisugustena, nagu tahan, ja teie leiate minu niisugusena, nagu teie ei taha. Ma kardan, et vahest on teie seas riidu, kadedust, raevutsemist, isepäisust, keelepeksu, salanõusid, hooplemist, korralagedust;
ja kui ma tulen taas, kas mu Jumal ei alanda mind teie ees ega tule mul kurvastada nende paljude pärast, kes varem on pattu teinud ega ole meelt parandanud oma rüvedusest ja hoorusest ja kõlvatusest, mida nad on teinud.
2. Korintose 13 Ma tulen nüüd kolmandat korda teie juurde. Kahe ja kolme tunnistaja suu läbi tehakse iga asi kindlaks.
Ma olen öelnud enne ja ütlen veel ette ära - teist korda teie pool olles ja nüüd eemal olles - neile, kes on seni patustanud, ja kõigile muudele: kui ma jälle tulen, siis ma ei säästa teid!