Piibel.NET
Otsing 1Aj 15:3-4,15-16,16:1-2; Ps 132:6-7,9-10,13-14; 1Kr 15:54-57; Lk 11:27-28
(18 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Ajaraamat 15 Ja Taavet kutsus kogu Iisraeli Jeruusalemma, tooma Issanda laegast paika, mille ta sellele oli valmistanud.
Ja Taavet kogus kokku Aaroni pojad ja leviidid.
Ja leviidid kandsid Jumala laegast kangidega oma õlgadel, nagu Mooses Issanda sõna järgi oli käskinud.
Ja Taavet käskis leviitide ülemaid, et nad laseksid ette astuda oma vennad lauljad mänguriistadega, naablite, kannelde ja simblitega, valju rõõmuhäält kuuldavale tooma.
1. Ajaraamat 16 Kui Jumala laegas oli viidud ja asetatud telki, mille Taavet sellele oli püstitanud, siis toodi Jumala ees põletus- ja tänuohvreid.
Ja kui Taavet oli põletus- ja tänuohvreid ohverdanud, siis ta õnnistas rahvast Issanda nimel.
Psalm 132 Vaata, me kuulsime sellest Efratas, me leidsime selle Jaari väljadelt.
Mingem nüüd ta eluasemeisse, kummardugem tema jalgade järi ette!
Sinu preestrid ehtigu endid õigusega ja su vagad hõisaku!
Oma sulase Taaveti pärast ära lükka tagasi oma võitud mehe palet!
Sest Issand on valinud Siioni ja himustanud teda enesele eluasemeks.
„See on mu hingamispaik igavesti; siia ma jään, sest ma olen himustanud seda.
Luuka 11 Sündis aga, et kui Jeesus seda kõike rääkis, tõstis üks naine rahva hulgast häält ja ütles talle: „Õnnis on ihu, mis sind on kandnud, ja rinnad, mida sa oled imenud!”
Aga tema ütles: „Jah, õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda järgivad.”
1. Korintose 15 Aga kui see kaduv riietub kadumatusega ja see surelik riietub surematusega, siis läheb täide sõna, mis on kirjutatud: „Surm on neelatud võidusse!
Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel?”
Aga surma astel on patt, ent patu vägi on Seadus.
Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!