Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
35Leviitide linnad Ja Issand rääkis Moosesega Moabi lagendikel Jordani ääres
 Jeeriko kohal, öeldes:

„Käsi Iisraeli lapsi, et nad neile kuuluvast pärisosast annaksid
 leviitidele linnu elamiseks; ja andke leviitidele ka karjamaad nende
 linnade ümber!

Need linnad olgu neile elamiseks ja karjamaad olgu nende
 veoloomadele, veistele ja kõigile muudele loomadele!

Ja nende linnade karjamaad, mis te annate leviitidele, olgu
 väljaspool linnamüüri tuhandeküünrase ringina!

Mõõtke väljaspool linna idapoolses küljes kaks tuhat küünart ja
 lõunapoolses küljes kaks tuhat küünart ja läänepoolses küljes kaks
 tuhat küünart ja põhjapoolses küljes kaks tuhat küünart ja linn olgu
 keskpaigas; see olgu neile linnade karjamaaks!

Ja neist linnadest, mis te annate leviitidele, olgu kuus tükki
 pelgulinnadeks, mis te annate selleks, et sinna võiks põgeneda tapja;
 ja neile lisaks andke nelikümmend kaks linna!

Ühtekokku olgu linnu, mis te peate andma leviitidele,
 nelikümmend kaheksa linna, need ja nende karjamaad!

Ja neid linnu, mis te annate Iisraeli laste omanditest, andke
 suuremailt suguharudelt rohkem ja väiksemailt vähem; igaüks andku oma
 linnadest leviitidele vastavalt pärisosale, mille ta saab!”

Pelgulinnad Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Kui te lähete üle
 Jordani Kaananimaale,

siis valige endile linnad; need olgu teile pelgulinnadeks, et
 sinna võiks põgeneda tapja, kes kogemata on kellegi surmanud!

Need linnad olgu teile pelgupaikadeks veritasunõudja eest, et
 tapja ei sureks, enne kui ta on seisnud koguduse kohtu ees!

Linnadest, mis te annate, olgu kuus tükki teile pelgulinnadeks:
kolm linna andke siinpool Jordanit ja kolm linna andke
 Kaananimaal; need olgu pelgulinnadeks!

Iisraeli lastele ning võõrale ja majalisele nende seas olgu
 need kuus linna pelgupaikadeks, et sinna võiks põgeneda igaüks, kes
 kogemata on kellegi tapnud!

Aga kui ta lööb teda raudriistaga, nõnda et ta sureb, siis ta
 on meelega tapja: seda tapjat karistatagu surmaga!

Või kui ta lööb teda käes oleva kiviga, millega saab surmata,
 nõnda et ta sureb, siis ta on meelega tapja: seda tapjat karistatagu
 surmaga!

Või kui ta lööb teda käes oleva puuriistaga, millega saab
 surmata, nõnda et ta sureb, siis ta on meelega tapja: seda tapjat
 karistatagu surmaga!

Veritasunõudja surmaku see tapja; kui ta teda kohtab, siis ta
 surmaku ta!

Ja kui ta viha pärast teda tõukab või varitsedes viskab midagi
 tema peale, nõnda et ta sureb,

või vaenulikkusest lööb teda oma käega, nõnda et ta sureb, siis
 karistatagu lööjat surmaga: ta on meelega tapja; veritasunõudja
 surmaku tapja, kui ta teda kohtab.

Aga kui ta äkitselt, ilma vaenulikkuseta, tõukab või viskab ta
 peale mõne asja, ilma et ta oleks teda varitsenud,

või laseb ilma teda nägemata langeda ta peale mõne kivi,
 millega saab surmata, nõnda et ta sureb, kuid ta ei ole olnud tema
 vihamees ega ole püüdnud temale kurja teha,

siis kogudus mõistku kohut lööja ja veritasunõudja vahel nende
 seadluste järgi!

Ja kogudus päästku tapja veritasunõudja käest ja kogudus saatku
 ta tagasi pelgulinna, kuhu ta oli põgenenud; ja ta asugu seal püha
 õliga võitud ülempreestri surmani!

Aga kui tapja siiski läheb välja oma pelgulinna maa-alalt, kuhu
 ta on põgenenud,

ja veritasunõudja leiab tema väljaspool ta pelgulinna maa-ala
 ja veritasunõudja tapab tapja, siis ei ole tal veresüüd,

sest tapja peab jääma oma pelgulinna kuni ülempreestri surmani;
 pärast ülempreestri surma võib tapja minna tagasi oma pärisosa maale.

Seadused tunnistajate ja lunahinna kohta Need olgu teile seadusteks põlvest põlve, kus te ka iganes
 elate.

Kui keegi lööb maha mõne hingelise, siis surmatagu tapja
 tunnistajate ütluse järgi; aga ühe tunnistaja tunnistuse järgi ärgu
 surmatagu kedagi!

Te ei tohi võtta lunahinda tapja hinge eest, kes on surma väärt,
 vaid teda karistatagu surmaga!

Te ei tohi võtta lunahinda sellelt, kes on põgenenud
 pelgulinna, et ta saaks pöörduda tagasi maale elama enne preestri
 surma!

Ärge rüvetage maad, kus te olete, sest veri rüvetab maad ja
 maale ei saa toimetada lepitust vere eest, mis seal on valatud,
 kui ainult selle valaja verega!

Ära rüveta maad, kus te elate, mille keskel mina elan, sest
 mina, Issand, elan Iisraeli laste keskel!”