Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
28Igapäevased ohvrid Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Käsi Iisraeli lapsi ja ütle neile: Pidage meeles, et te peate
 tooma selleks seatud ajal mu ohvrianni, mu leiva, mulle
 healõhnaliseks tuleohvriks!

Ja ütle neile: See tuleohver, mille te peate tooma Issandale, on
 niisugune: iga päev kaks aastast veatut oinastalle alaliseks põletusohvriks;

üks tall ohverda hommikul ja teine tall ohverda õhtul;
ja roaohvriks olgu kaks toopi peent jahu, segatud kolme kortli
 tambitud õliga!

See on alaline põletusohver, mis Siinai mäe juures seati
 healõhnaliseks tuleohvriks Issandale.

Ja selle juurde olgu joogiohvriks kolm kortlit ühe talle kohta;
 joogiohver vägijoogist valatagu Issandale pühamus!

Ja teine tall ohverda õhtul, samuti nagu hommikune koos roaohvri
 ja selle joogiohvriga; ohverda see healõhnaliseks tuleohvriks
 Issandale!

Hingamispäeva ja kuu alguspäeva ohvrid Aga hingamispäeval olgu kaks aastast veatut oinastalle ja
 roaohvriks kaks kannu õliga segatud peent jahu koos selle juurde
 kuuluva joogiohvriga!

See on hingamispäeva põletusohver igal hingamispäeval, peale
 alalise põletusohvri ja selle juurde kuuluva joogiohvri.

Ja iga kuu esimesel päeval tooge Issandale põletusohvriks kaks
 noort härjavärssi, üks jäär ja seitse aastast veatut oinastalle,

ja pool külimittu õliga segatud peent jahu roaohvriks ühe
 härjavärsi kohta ja kaks kannu õliga segatud peent jahu roaohvriks
 jäära kohta,

ja üks kann õliga segatud peent jahu roaohvriks ühe talle
 kohta; see on põletusohver, healõhnaline tuleohver Issandale.

Ja nende juurde kuuluvaks joogiohvriks olgu poolteist toopi
 veini härjavärsi, toop jäära ja kolm kortlit talle kohta; see on
 noorkuu põletusohver igas aasta kuus.

Ja peale alalise põletusohvri ning selle juurde kuuluva
 joogiohvri tuleb ohverdada Issandale patuohvriks üks noor sikk.

Ohvrid seatud pühadel Ja esimese kuu neljateistkümnendal päeval on paasapüha Issanda auks.
Ja sama kuu viieteistkümnendal päeval on püha; seitse päeva
 söödagu hapnemata leiba!

Esimesel päeval on pühalik kokkutulek; ühtegi argipäevatööd ärgu
 tehtagu!

Ja tooge tuleohvriks, põletusohvriks Issandale kaks noort
 härjavärssi, üks jäär ja seitse aastast oinastalle; need olgu teil
 veatud!

Ja nende juurde kuuluvaks roaohvriks ohverdage õliga segatud
 peent jahu, pool külimittu härjavärsi ja kaks kannu jäära kohta!

Aga iga talle kohta neist seitsmest tallest ohverda üks kann!
Ja teie eest lepituse toimetamiseks olgu patuohvriks üks sikk!
Need ohverdage peale hommikuse põletusohvri, mis on alaliseks
 põletusohvriks!

Sel viisil ohverdage seitse päeva iga päev leiba, healõhnalist
 tuleohvrit Issandale; ohverdage seda koos selle juurde kuuluva
 joogiohvriga lisaks alalisele põletusohvrile!

Ja seitsmendal päeval olgu teil pühalik kokkutulek; ühtegi
 argipäevatööd ärgu tehtagu!

Ja uudsevilja päeval, kui te toote uudse roaohvri Issandale oma
 nädalatepühal, olgu teil pühalik kokkutulek; ühtegi argipäevatööd ärgu
 tehtagu!

Siis tooge healõhnaliseks põletusohvriks Issandale kaks noort
 härjavärssi, üks jäär ja seitse aastast oinastalle

ning nende juurde kuuluvaks roaohvriks õliga segatud peent
 jahu, pool külimittu härjavärsi, kaks kannu jäära

ja kann iga talle kohta neist seitsmest tallest;
ja üks noor sikk teie eest lepituse toimetamiseks!
Ohverdage need lisaks alalisele põletusohvrile ja selle juurde
 kuuluvale roaohvrile - need olgu teil veatud - ja nende juurde kuulugu
 joogiohvrid!