Piibel.NET
Pauluse teine kiri korintlastele2. Korintose
 
Eestikeelne Piibel 1997
2Korintosesse tulemata jäämise põhjustest Ma ju tegin endamisi sellise otsuse, et ma ei tule taas
 teie juurde kurbuses.

Sest kui mina teid kurvastan, kes teine siis rõõmustaks
 mind kui see, keda ma olen kurvastanud?

Ja just seepärast ma kirjutasin teile, et teie juurde
 tulles mind ei kurvastaks need, kelle üle ma oleksin pidanud
 rõõmustama. Olen ju veendunud teie kõigi suhtes, et minu rõõm on
 ka teie kõikide oma.

Ma küll kirjutasin teile suures ahistuses ja südamekitsikuses
 paljude pisaratega, aga ma ei teinud seda selleks, et teid
 kurvastada, vaid et te mõistaksite, kui väga ma teid armastan.

Kahetsejale antagu andeks Aga kui keegi on kurvastust põhjustanud, siis ta ei ole
 kurvastanud mind, vaid mingil määral - et ma ei ütleks liiga
 rängalt - teid kõiki.

Niisugusele piisab noomimisest, mida ta enamiku käest on
 saanud,

nii et nüüd te peate talle pigem andestama ja teda
 julgustama, et suur kurvastus teda ära ei neelaks.

Seepärast ma palun teid osutada armastust tema vastu.
Selleks ma ju kirjutasingi, et läbi katsuda teie meelsust,
 kas te kõiges olete kuulekad.

Kellele teie aga midagi andestate, sellele andestan
 minagi. Ja selle, mida minul on andestada - kui mul üldse on
 midagi andestada -, selle ma andestan teie pärast Kristuse
 palge ees,

et saatan meid ei tüssaks. Sest tema mõtted ei ole meile
 teadmata.

Evangeeliumi kuulutamine jätkub Aga kui ma Troasesse tulin Kristuse evangeeliumi kuulutama
 ja mulle avanes uks Issandas,

ei olnud siiski mu vaimul kergendust, sest ma ei leidnud oma
 venda Tiitust. Ma jätsin siis nendega hüvasti ja tulin
 Makedooniasse.

Aga tänu olgu Jumalale, kes meid Jeesuses Kristuses viib igal
 pool võidukäigus kaasa ja teeb kõigis paigus meie kaudu
 avalikuks oma tunnetuse lõhna.

Meie oleme ju Kristuse hea lõhn Jumalale nii nende seas,
 kes päästetakse, kui ka nende seas, kes hukkuvad:

ühtedele lõhn surmast surma, teistele aga lõhn elust ellu.
 Ja kes selleks kõlbab?

Meie ei ole ju nii nagu mitmed, kes Jumala sõnaga
 hangeldavad, vaid meie räägime selge meelega, jah, nagu
 Jumalast lähtudes, Jumala palge ees, Kristuses.