Piibel.NET
Pauluse teine kiri korintlastele2. Korintose
 
Eestikeelne Piibel 1997
10Pauluse kaitsekõne Aga mina, Paulus, julgustan teid Kristuse tasaduse ja leebuse
 läbi, mina, kes ma teie palge ees olevat alandlik, kuid
 eemal viibides julge teie vastu.

Ma palun teid, et ma teie juures viibides ei peaks olema
 julge selles meelekindluses, millega ma kavatsen vastata
 nendele, kes arvavad meid lihaliku loomuse järgi kõndivat.

Sest ka lihalikus ihus elades ei sõdi me selle loomuse järgi,
meie võitluse relvad ei ole ju lihalikud, vaid need on
 Jumalas vägevad kindluste mahalõhkumiseks. Me kummutame
 targutused

ja purustame iga kõrkuse, mis tõstab end jumalatunnetuse vastu,
 ja me võtame vangi Kristuse sõnakuulmisse kõik mõtted

ja oleme valmis nuhtlema iga sõnakuulmatust, kui teie
 sõnakuulelikkus on saanud täielikuks.

Vaadake silmanähtavat! Kui keegi on veendunud, et ta on
 Kristuse päralt, arvestagu siis eneses ka seda, et
 nagu tema ise on Kristuse päralt, nii oleme seda ka meie.

Sest kui ma ka kiitleksin meie
 meelevallast, mille Issand on andnud teie ehitamiseks ja
 mitte mahalõhkumiseks, siis ma ei jääks häbisse.

Aga ma ei taha jätta muljet, nagu püüaksin ma teid
 kirjadega hirmutada.

„Jah, tema kirjad,” öeldakse, „on küll kaalukad ja võimsad,
 kuid ihulikult meie juures olles on ta nõder ja ta sõna on
 armetu.”

Niisugused arvestagu, et me oleme kohal olles samasugused kui
 eemalt oma kirjade sõnades.

Me ei söanda endid nende sekka arvata või
 nendega kõrvutada, kes end ise teile soovitavad, sest nemad ei
 mõista, et nad mõõdavad end iseendaga ja kõrvutavad end
 iseendaga.

Aga me ei taha kiidelda mõõtu pidamata, vaid selle korra
 mõõdu kohaselt, mille Jumal meile on mõõduks määranud, et
 jõuda ka teieni.

Ei ole ju nõnda, et me end küllalt ei pinguta, nagu me ei
 olekski teieni ulatunud, sest me oleme ju Kristuse evangeeliumiga
 teieni jõudnud.

Me ei kiitle mõõtu pidamata võõraste vaevaga, meil on aga
 lootus, et kui teie usk teie sees kasvab, siis kasvame ka meie
 üliväga meile määratud korra kohaselt,

nii et me võime kuulutada evangeeliumi teist kaugematele
 maadele, kiitlemata sellega, mis on juba valmis kellelegi
 teisele antud korra kohaselt.

Kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle!
Kõlblik ei ole ju see, kes ennast ise soovitab, vaid
 see, keda soovitab Issand.