Piibel.NET
Pauluse teine kiri korintlastele2. Korintose
 
Eestikeelne Piibel 1997
12Paulus kiitleb Jumala armust Tuleb kiidelda, ehkki sellest pole kasu. Nüüd tahan ma tulla
 nägemuste ja Issanda ilmutuste juurde.

Ma tean ühte inimest Kristuses, keda neljateistkümne aasta eest- kas
 ta oli ihus, seda ma ei tea, või kas ta oli ihust väljas,
 seda ma ei tea, Jumal teab - tõmmati kolmanda taevani.

Ja ma tean, et sama inimest - kas ta oli ihus või
 ihust lahus, seda ma ei tea, Jumal teab -

tõmmati paradiisi ja ta kuulis öeldamatuid sõnu, mida inimene
 ei tohi rääkida.

Selle inimese üle ma kiitlen, iseenesest ei kiitle ma aga muu
 kui nõtruse üle.

Jah, kui ma tahaksingi kiidelda, ei oleks ma rumal, sest ma
 räägiksin tõtt. Aga ma loobun sellest, et mõni ei arvaks minust
 enamat, kui ta mind näeb olevat või mida ta minult kuuleb,

ka võrratult suurte ilmutuste tõttu. Seepärast, et ma ei
 läheks kõrgiks, on mulle liha sisse antud vai, saatana ingel,
 mind rusikatega peksma, et ma ei läheks kõrgiks.

Ma olen selle pärast kolm korda Issandat palunud, et see minust
 lahkuks.

Kuid tema ütles mulle: „Sulle piisab minu armust, sest
 nõtruses saab vägi täielikuks.” Nii ma siis kiitlen
 meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu
 peale.

Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all,
 hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest
 kui ma olen nõder, siis ma olen vägev.

Paulus on valmis tulema Korintosesse Ma olen läinud rumalaks, teie olete mind selleks sundinud.
 Teil tulnuks mind soovitada, sest mul ei puudu midagi,
 mis on neil „võrratuil apostleil”, ehk ma küll ei ole midagi.

Apostli tunnusteod on ju teie seas täide saadetud kogu
 kannatlikkusega, nii tunnustähtede, imede kui ka vägevate tegudega.

Jah, mille muu poolest teie olete olnud teistest
 kogudustest alamad kui vaid selle poolest, et mina ise ei ole olnud
 teile koormaks? Andke mulle andeks see süü!

Vaata, ma olen valmis kolmandat korda tulema teie juurde
 ja ei kavatse olla teile koormaks, sest ma ei otsi teie oma,
 vaid teid endid. Ei ole ju lastel vaja koguda vanematele
 varandust, vaid vanematel lastele.

Aga ma teen meeleldi kulu ja kulutan iseennast teie
 hingede heaks. Kui mina teid rohkem armastan, kas siis mind tuleb
 armastada vähem?

Aga olgu pealegi, mina ei ole teid koormanud, kuid „olles
 kelm, olen teid kavalusega kätte saanud”.

Kas ma olen teid petnud kellegi kaudu, keda ma teie
 juurde läkitasin?

Ma julgustasin Tiitust ja saatsin temaga kaasa ühe venna.
 Kas Tiitus on teid petnud? Eks me ole käinud ühesuguses
 vaimus? Eks ka samades jälgedes?

Teie ehk arvate juba ammu, et me õigustame iseendid. Ent meie
 räägime Kristuses Jumala ees ja seda kõike, armsad, teie
 ehitamiseks.

Ma ju kardan, et ma tulles ei leia teid niisugustena, nagu tahan, ja teie
 leiate minu niisugusena, nagu teie ei taha. Ma kardan, et vahest on
 teie seas riidu, kadedust, raevutsemist, isepäisust, keelepeksu,
 salanõusid, hooplemist, korralagedust;

ja kui ma tulen taas, kas mu Jumal ei alanda mind teie ees
 ega tule mul kurvastada nende paljude pärast, kes varem on
 pattu teinud ega ole meelt parandanud oma rüvedusest ja
 hoorusest ja kõlvatusest, mida nad on teinud.