Piibel.NET
Pauluse teine kiri korintlastele2. Korintose
 
Eestikeelne Piibel 1997
4Jumala antud aardest saviastjais Sellepärast et meil on selline amet, nagu see on antud meile
 halastuse kaudu, me ei tüdi ära.

Me oleme lahti öelnud häbiväärseist asjust, mida peidetakse, me ei
 kasuta riukaid ega moonuta Jumala sõna, vaid esitame end tõe avaldamisega
 kõikide inimeste südametunnistusele Jumala ees.

Kui meie evangeelium on siiski kinni kaetud, siis on see
 kinni kaetud neile, kes hukkuvad,

neile uskmatuile, kellel praeguse aja jumal on mõtted
 sõgestanud, nii et neile ei koida evangeeliumi valgus Kristuse
 kirkuses, kes on Jumala kuju.

Me ei kuuluta ju iseendid, vaid Jeesust Kristust Issandana,
 endid aga teie sulastena Jeesuse pärast.

Sest see, kes ütles: „Pimedusest paistku valgus!”, on Jumal,
 kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus
 Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest.

See aare on meil aga saviastjates, et võrratult suur vägi
 oleks Jumala oma ja ei midagi meist.

Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses; me
 oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel;

meid kiusatakse taga, kuid me pole hüljatud; meid rõhutakse
 maha, kuid me ei hukku;

me kanname alati oma ihus Jeesuse surma, et ka Jeesuse
 elu avalduks meie ihus.

Sest meid, kes me elame, antakse alatasa surma Jeesuse
 pärast, et ka Jeesuse elu avalduks meie surelikus ihus.

Nii on surm tegev meis, elu aga teis.
Aga et meil on sellesama usu vaim, millest on kirjutatud:
 „Ma usun, seepärast ma räägin”, siis meiegi usume
 ja ka räägime,

teades, et see, kes äratas üles Issanda Jeesuse, äratab
 meidki koos Jeesusega üles ja seab enda ette koos
 teiega.

Kõik sünnib ju teie heaks, et arm üha enamate inimeste tänu
 kaudu rohkenedes kasvaks Jumala austuseks.

Kristlikust lootusest Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene
 kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt.

Sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile
 määratult suure igavese au,

meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut,
 sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene.