Piibel.NET
Pauluse teine kiri korintlastele2. Korintose
 
Eestikeelne Piibel 1997
9Soovitusi annetajatele Pühade abistamisest ei ole mul ju vaja teile kirjutada,
sest ma tean teie valmidust, mille pärast ma kiidan teid
 makedoonlaste ees, et Ahhaia on juba mullu olnud valmis ja et teie
 innukus on paljusid innustanud.

Ma olen läkitanud need vennad, et meie kiitlemine teie üle
 ei läheks selles osas tühja, vaid et te oleksite valmis, nagu ma
 olen rääkinud,

et mitte siis, kui makedoonlasi tuleb minuga kaasa ja kui
 nad leiavad, et te ei ole valmis, meie - ma ei tahaks öelda
 „teie” - ei jääks häbisse selles usalduses.

Olen siis pidanud hädavajalikuks julgustada vendi, et nad
 tuleksid enne meid teie juurde ja valmistaksid ette teie varem
 tõotatud tänuandi, et see oleks valmis nagu
 tänu ja mitte nagu ihnutsemine.

Aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti,
 ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti.

Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte
 nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat.

Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et
 teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo
 tarvis,

nagu on kirjutatud:
 „Ta on jaganud, andnud vaestele, tema õigus kestab igavesti.”


  Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva
 toiduseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse
 vilja.

Te saate kõigiti rikkaks igasuguse siira headuse poolest,
 mis meie läbi valmistab tänu Jumalale,

sest selle teenistuse kaudu antud abi mitte ainult ei leevenda pühade
 puudust, vaid muutub ka rikkalikuks Jumalale antud rohke tänu
 kaudu.

Selle abistamise ehtsuse tõttu te ülistate Jumalat oma
 kuulekuses Kristuse evangeeliumi tunnistamisel ja oma osaduse
 siiruses nende ja kõikidega.

Oma palvetes teie eest nad igatsevad teie järele Jumala
 võrratu armu tõttu, mis teie peal on.

Tänu olgu Jumalale tema ütlemata suure anni eest!