Piibel.NET
Pauluse teine kiri korintlastele2. Korintose
 
Eestikeelne Piibel 1997
8Makedoonia koguduste eeskujust Vennad, ma tahan teile teatada, mida Jumala arm Makedoonia
 kogudustes on korda saatnud.

Rohked katsumused, millega neid on läbi proovitud, on andnud
 neile ohtrasti rõõmu ning nende põhjatu vaesus on kasvanud siira
 headuse rohkeks rikkuseks.

Nad on ju andnud oma jõudu mööda - mina olen tunnistaja -,
 koguni üle oma jõu. Nad ise on vabatahtlikult

anunud meilt paljude palvetega, et neil võiks olla osa
 eesõigusest aidata pühasid.

Ja nende annid ületasid kõik meie lootused, sest nad andsid
 Jumala tahtmise läbi iseendid, esmalt Issandale ja siis ka meile.

Nii me siis julgustasime Tiitust, et ta teie keskel viiks
 lõpule selle korjanduse, nii nagu ta seda kord on alustanud.

Jah, nii nagu te olete ülevoolavad usult ja sõnalt ja
 tunnetuselt ja innukuselt ja meie armastuselt teie vastu,
 olge ülevoolavad ka selles armastustöös.

Ma ei ütle seda käsuna, vaid proovides teiste innukuse varal
 ka teie armastuse ehtsust.

Te ju teate meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema,
 kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite
 rikkaks tema vaesusest.

Ma annan selles asjas vaid nõu: see oleks ju teile kasulik,
 kui te nüüd lõpetaksite oma tegemise, mida te alustasite juba
 mullu. Tollal olite teie esimesed nii tegema kui tahtma.

Lõpetage nüüd oma tegemine, et nõnda nagu teil oli valmidust
 tahta, nõnda oleks seda ka lõpetamiseks oma võimalusi mööda.

Sest kui on olemas valmidust, siis on see meeldiv selles,
 mis kellelgi on, mitte selles, mida tal
 pole.

Sest ei tohi olla nii, et mis teistele on kergenduseks,
 ahistaks teid, vaid võrdsuse saamiseks

olgu teie jõukus praegu nende puudusele toeks, et ka nende
 jõukus kunagi saaks toeks teie puudusele, nii et tekiks
 võrdsus,

nagu on kirjutatud: „Kellel oli palju, sellel ei olnud liiast, ja
 kellel oli pisut, sellel ei olnud vähe.”

Tunnustus Tiitusele ja teistele vendadele Aga tänu olgu Jumalale, kes andis Tiituse südamesse
 niisuguse hoole teie heaks,

et ta võttis kuulda manitsust, aga olles veel hoolsam, on
 tulnud teie juurde vabatahtlikult.

Temaga koos me saatsime selle venna, keda on evangeeliumi
 kuulutamises kiidetud kõigis kogudustes,

ja vähe sellest, ta on käte pealepanemisega ka valitud
 koguduste poolt meie reisikaaslaseks kohale viima seda andi,
 mida me kogume Issanda ülistuseks ja iseendi kinnitamiseks.

Me püüame teha nii, et keegi meid ei saaks laimata selle rohke anni
 pärast, mida me kogume.

Me ei püüa ju ainult seda, et kõik oleks hea Issanda
 silmis, vaid ka inimeste silmis.

Me saatsime aga koos nendega veel oma venna, keda me
 mitmes asjas sageli oleme leidnud hoolsa olevat, kes aga nüüd
 on veel palju hoolsam suure usalduse pärast, mis tal on teie
 suhtes.

Olgu tegemist Tiitusega, kes on minu kaasosaline ja
 abiline teie juures, olgu meie vendadega, kes on koguduste
 saadikud, - nad on Kristuse kirkus!

Näidake siis nendele oma armastust ja õigustage
 meie kiitlemist teie üle, et seda võiksid näha kõik kogudused!