Piibel.NET
Esimene Saamueli raamat1. Saamueli
 
Eestikeelne Piibel 1997
13Sõda vilistitega Saul oli olnud aasta oma kuningriigi üle ja valitses teist aastat
 Iisraeli üle,

kui ta valis enesele Iisraelist kolm tuhat meest; neist oli
 kaks tuhat Sauliga Mikmasis ja Peeteli mäestikus ja tuhat Joonataniga
 Benjamini Gibeas; aga ülejäänud rahva oli ta ära saatnud, igaühe oma telki.

Joonatan lõi Gebas olevat vilistite linnaväge ja vilistid said
 sellest kuulda. Siis laskis Saul kogu maal sarve puhuda ja öelda:
 „Heebrealased kuulgu seda!”

Ja kogu Iisrael kuulis räägitavat, et Saul oli löönud vilistite
 linnaväge, samuti ka seda, et Iisrael oli vilistitele muutunud
 vastikuks; ja rahvas kutsuti Gilgalisse Saulile järgnema.

Ja vilistid kogunesid sõdima Iisraeli vastu: kolmkümmend tuhat
 sõjavankrit, kuus tuhat ratsanikku ja muud rahvast nõnda palju nagu
 liiva mere ääres. Nad tulid üles ja asusid leeri Mikmasis,
 Beet-Aavenist ida poole.

Iisraeli mehed nägid, et neil tuli kitsas kätte, et rahvas oli
 kimbatuses ja puges koobastesse, kibuvitsapõõsastesse,
 kaljulõhedesse, keldritesse ja kaevudesse.

Heebrealasi läks ka üle Jordani Gaadi ja Gileadi maale. Aga Saul
 oli alles Gilgalis ja kogu rahvas oli värisedes talle järgnenud.

Kui ta oli oodanud seitse päeva, Saamueli poolt määratud ajani,
 Saamuel aga Gilgalisse ei tulnud, siis hakkas rahvas tema juurest
 laiali valguma.

Siis ütles Saul: „Tooge mulle põletusohver ja tänuohvrid!” Ja ta
 ohverdas põletusohvri.

Aga kui ta põletusohvri ohverdamise oli lõpetanud, vaata, siis
 tuli Saamuel ja Saul läks temale vastu teda teretama.

Aga Saamuel ütles: „Mis sa oled teinud!” Ja Saul vastas: „Kui ma
 nägin, et rahvas mu juurest laiali valgus ja sina ei tulnud määratud
 ajaks, vilistid aga kogunesid Mikmassi,

siis ma mõtlesin: Nüüd tulevad vilistid mu vastu alla
 Gilgalisse, aga mina ei ole veel Issanda palet leevendanud. Siis ma
 söandasin ja ohverdasin põletusohvri.”

Saamuel ütles Saulile: „Sa oled talitanud mõistmatult: sa ei ole
 pidanud Issanda, oma Jumala käsku, mis ta sulle andis, sest nüüd
 oleks Issand kinnitanud su kuningriigi Iisraelis igaveseks.

Aga nüüd ei jää su kuningriik püsima: Issand on enesele otsinud
 oma südame järgi mehe ja Issand on teda käskinud olla vürstiks oma
 rahvale, sest sina ei ole pidanud, mis Issand sind on käskinud.”

Ja Saamuel võttis kätte ning läks Gilgalist üles Benjamini
 Gibeasse; Saul luges aga üle rahva, kes oli tema juures: ligi
 kuussada meest.

Saul ja Joonatan, ta poeg, ja rahvas, kes oli nende juures, jäid
 Benjamini Gebasse, vilistid aga olid leeri üles löönud Mikmassi.

Ja vilistite leerist läksid hävitajad välja kolmes salgas: üks
 salk pöördus Ofra poole Suuali maale,

teine salk pöördus Beet-Hooroni poole ja kolmas salk pöördus raja
 poole, mis ulatub üle Seboimi oru kõrbe suunas.

Aga seppa ei leidunud kogu Iisraeli maal, sest vilistid olid
 öelnud: „Et heebrealased ei teeks mõõka või piiki!”

Ja kogu Iisrael pidi minema alla vilistite juurde teritama,
 igamees oma saharauda, kõblast, kirvest ja raudlabidat.

Teritamismaks raudlabidate ja kõblaste pealt oli kaks kolmandikku
 seeklit, kolmeharuliste harkide, kirveste ja astlate pealt üks
 kolmandik seeklit.

Ja nõnda juhtus sõja ajal, et ei leidunud mõõka ega piiki kogu
 rahva käes, kes oli koos Sauli ja Joonataniga, küll oli aga Saulil ja
 Joonatanil, ta pojal.

Vilistite valvemeeskond läks Mikmasi kurusse.