Piibel.NET
Esimene Saamueli raamat1. Saamueli
 
Eestikeelne Piibel 1997
11Saul võidab ammonlased Aga ühe kuu pärast läks ammonlane Naahas ja lõi leeri üles
 Jaabesi alla Gileadis; ja kõik Jaabesi mehed ütlesid Naahasile: „Tee
 meiega leping, siis me teenime sind!”

Kuid ammonlane Naahas vastas neile: „Ma teen teiega lepingu
 nõnda, et ma pistan igaühel teist välja parema silma ja teotan
 sellega kogu Iisraeli!”

Siis ütlesid Jaabesi vanemad temale: „Jäta meid rahule seitsmeks
 päevaks, et saaksime läkitada käskjalad Iisraeli kõigisse paigusse;
 kui ei ole kedagi, kes meid aitaks, siis tuleme välja sinu juurde!”

Nii tulid käskjalad Sauli Gibeasse ja rääkisid neid sõnu rahva
 kuuldes; siis tõstis kogu rahvas häält ja nuttis.

Ja vaata, Saul tuli härgade taga väljalt. Ja Saul küsis: „Mis
 rahval viga on, et nad nutavad?” Ja temale anti edasi Jaabesi meeste sõnad.

Kui Saul neid sõnu kuulis, siis tuli Jumala Vaim võimsasti ta
 peale ja ta viha süttis väga põlema.

Ja ta võttis härjapaari, raius need tükkideks ning läkitas
 käskjalgadega Iisraeli kõigisse paigusse, öeldes: „Kes ei tule välja
 Sauli ja Saamueli järel, selle härgadega tehakse nõndasamuti!” Siis
 langes Issanda hirm rahva peale ja nad läksid välja nagu üks mees.

Ja ta luges nad üle Besekis: Iisraeli lapsi oli kolmsada tuhat ja
 Juuda mehi kolmkümmend tuhat.

Ja nad ütlesid käskjalgadele, kes olid tulnud: „Öelge Gileadi
 Jaabesi meestele nõnda: Homme, kui päike on palavaim, saate te abi.”
 Ja käskjalad tulid ning kuulutasid seda Jaabesi meestele ja need
 rõõmustasid.

Ja Jaabesi mehed ütlesid: „Homme tuleme teie juurde, talitage
 siis meiega, nagu iganes teie silmis hea on!”

Järgmisel päeval jaotas Saul rahva kolme ossa ja need tulid
 hommikuvahi ajal keset leeri ning lõid ammonlasi maha, kuni päev läks
 palavaks; aga järelejäänud pillutati laiali ega jäänud neist kahte
 ühtekokku.

Siis rahvas ütles Saamuelile: „Kes see oli, kes ütles: Kas Saul
 hakkab meie üle valitsema? Andke need mehed, et saaksime nad surmata!”

Aga Saul ütles: „Sel päeval ei surmata kedagi, sest täna on
 Issand Iisraelis abi andnud!”

Ja Saamuel ütles rahvale: „Tulge, läki Gilgalisse ja uuendagem
 seal kuningriik!”

Ja kogu rahvas läks Gilgalisse; Gilgalis tõstsid nad Sauli
 kuningaks Issanda ees ja seal ohverdasid nad tänuohvreid Issanda ees.
 Ja Saul ja kõik Iisraeli mehed olid seal väga rõõmsad.