Piibel.NET
Esimene Saamueli raamat1. Saamueli
 
Eestikeelne Piibel 1997
15Saulilt võetakse kuningavõim Ja Saamuel ütles Saulile: „Issand on mind läkitanud võidma sind
 kuningaks tema rahvale Iisraelile. Ja nüüd kuule Issanda sõnu.

Nõnda ütleb vägede Issand: Ma tahan kätte tasuda, mis Amalek tegi
 Iisraelile, astudes teel temale vastu, kui ta tuli Egiptusest.

Mine nüüd ja löö Amalekki ja kaota sootuks ära kõik, mis tal on,
 ja ära anna temale armu, vaid surma niihästi mehed kui naised, lapsed
 ja imikud, härjad ja lambad, kaamelid ja eeslid!”

Ja Saul hüüdis rahva kokku ning luges nad üle Telaimis: kakssada
 tuhat jalameest ja kümme tuhat Juuda meest.

Kui Saul tuli amalekkide linna alla, siis ta pani varitsejad orgu.
Ja Saul ütles keenlastele: „Minge, lahkuge, minge ära amalekkide
 hulgast, et ma ei hävitaks teid koos nendega! Sest te tegite head
 kõigile Iisraeli lastele, kui nad tulid Egiptusest.” Ja keenlased
 lahkusid amalekkide hulgast.

Ja Saul lõi amalekke Havilast kuni Suuri teelahkmeni, mis on
 Egiptuse ees.

Ja ta võttis Agagi, Amaleki kuninga, elusalt vangi, aga kogu
 rahva hävitas ta mõõgateraga sootuks.

Aga Saul ja rahvas andsid armu Agagile ja parimaile lammastest,
 kitsedest ja veistest ning talledele ja kõigele, mis oli
 hea, ega tahtnud neid hävitada sootuks; aga kõik, mis oli väärtuseta
 ja väeti, nad hävitasid sootuks.

Siis tuli Saamuelile Issanda sõna, öeldes:
„Ma kahetsen, et ma olen Sauli kuningaks tõstnud, sest ta on
 taganenud minu järelt ega ole täitnud mu käsku.” Siis Saamuel
 kohkus ja kisendas kogu öö Issanda poole.

Ja Saamuel tõusis vara, et hommikul kohata Sauli; ja Saamuelile
 anti teada ning öeldi: „Saul tuli Karmelisse ja vaata, ta püstitas
 enesele mälestussamba. Siis ta pöördus ümber ja jätkas teekonda alla
 Gilgalisse.”

Kui Saamuel jõudis Sauli juurde, ütles Saul temale: „Issand
 õnnistagu sind! Mina olen Issanda käsku täitnud.”

Aga Saamuel küsis: „Mis lammaste määgimine see on, mis mu
 kõrvu kostab, ja veiste ammumine, mida ma kuulen?”

Ja Saul vastas: „Need on toodud amalekkide käest, sest rahvas
 säästis parimad lambad, kitsed ja veised, et neid ohverdada Issandale,
 su Jumalale; aga teised me oleme hävitanud sootuks.”

Siis ütles Saamuel Saulile: „Jäta! Mina kuulutan sulle, mis
 Issand täna öösel mulle kõneles.” Ja Saul ütles temale: „Räägi!”

Ja Saamuel ütles: „Eks ole nõnda, et kuigi sa oled iseenese
 silmis pisike, oled sa ometi Iisraeli suguharudele peaks, sest Issand
 võidis sind Iisraelile kuningaks?

Issand läkitas sind teekonnale ja ütles: Mine ja hävita sootuks
 need patused amalekid ja sõdi nende vastu, kuni sa oled teinud neile lõpu!

Aga miks sa ei kuulanud Issanda häält, vaid kippusid saagi
 kallale ja tegid kurja Issanda silmis?”

Ja Saul vastas Saamuelile: „Mina olen kuulnud Issanda häält ja
 olen käinud teed, kuhu Issand mind läkitas. Ma olen toonud Amaleki
 kuninga Agagi ja olen hävitanud amalekid sootuks.

Aga rahvas võttis saagist lambaid, kitsi ja veiseid, parima osa
 hävitamisele kuuluvast, et ohverdada seda Gilgalis Issandale, su
 Jumalale.”

Siis ütles Saamuel:
 „Ons Issandal sama hea meel põletus- ja tapaohvreist kui Issanda hääle kuuldavõtmisest? Vaata, sõnakuulmine on parem kui tapaohver, tähelepanu parem kui jäärade rasv.

Sest vastupanu on otsekui nõiduse patt, tõrksus ebajumalate ja teeravite teenistus. Et sa oled hüljanud Issanda sõna, siis hülgab temagi sinu kui kuninga.”

  Ja Saul ütles Saamuelile: „Ma olen pattu teinud, sest ma olen
 astunud üle Issanda käsust ja sinu sõnadest, sellepärast et ma
 kartsin rahvast ja kuulasin nende häält.

Aga anna nüüd ometi mulle mu patt andeks ja pöördu koos minuga
 tagasi, et saaksin kummardada Issandat!”

Aga Saamuel ütles Saulile: „Mina ei tule sinuga tagasi, sest sa
 oled hüljanud Issanda sõna ja Issand hülgab sinu, nõnda et sa enam ei
 või olla Iisraeli kuningas.”

Kui Saamuel pöördus minekule, siis haaras Saul kinni ta
 kuuehõlmast, nõnda et see rebenes.

Ja Saamuel ütles talle: „Issand on täna rebinud Iisraeli
 kuningriigi sinult ja andnud su ligimesele, kes on sinust parem.

Jah, Iisraeli Hiilgus ei valeta ega kahetse, sest ta ei ole
 inimene, et ta kahetseb.”

Ta vastas: „Ma olen pattu teinud! Aga osuta nüüd ometi mulle seda
 au mu rahva vanemate ja Iisraeli ees ja tule koos minuga tagasi, et
 saaksin kummardada Issandat, su Jumalat!”

Siis Saamuel pöördus tagasi Sauli järel ja Saul kummardas Issandat.
Ja Saamuel ütles: „Tooge mu juurde Agag, Amaleki kuningas!” Ja
 Agag tuli rõõmsasti ta juurde; Agag ütles: „Küllap surmakibedus on
 kadunud!”

Aga Saamuel ütles:
 „Nõnda kui sinu mõõk tegi naised lastetuks, nõnda jääb su ema naiste hulgas lastetuks!”
 Ja Saamuel raius Agagi tükkideks Issanda ees Gilgalis.

Siis Saamuel läks Raamasse ja Saul läks koju Sauli Gibeasse.
Ja Saamuel ei näinud enam Sauli kuni oma surmani, siiski
 leinas Saamuel Sauli. Aga Issand kahetses, et ta oli teinud Sauli
 Iisraeli kuningaks.