Piibel.NET
Esimene Saamueli raamat1. Saamueli
 
Eestikeelne Piibel 1997
31Sauli ja tema poegade surm Aga vilistid sõdisid Iisraeli vastu; ja Iisraeli mehed põgenesid
 vilistite eest ning langesid mahalööduina Gilboa mäele.

Ja vilistid tungisid kallale Saulile ja tema poegadele; ja
 vilistid lõid maha Joonatani, Abinadabi ja Malkisuua, Sauli pojad.

Taplus Sauli vastu oli äge; kui ammukütid leidsid ta, siis nad
 haavasid teda raskelt.

Ja Saul ütles oma sõjariistade kandjale: „Tõmba oma mõõk välja ja
 pista mind sellega läbi, et need ümberlõikamatud ei tuleks ega
 pistaks mind läbi ega teeks minuga nurjatust!” Aga tema sõjariistade
 kandja ei tahtnud, sest ta kartis väga. Siis võttis Saul ise mõõga ja
 kukutas ennast selle otsa.

Ja kui tema sõjariistade kandja nägi, et Saul oli surnud, siis
 kukutas ka tema ennast oma mõõga otsa ja suri koos temaga.

Nõnda surid Saul ja tema kolm poega ja tema sõjariistade kandja,
 samuti kõik tema mehed selsamal päeval.

Kui Iisraeli mehed, kes olid siinpool orgu ja siinpool Jordanit,
 nägid, et Iisraeli mehed olid põgenenud ja et Saul ja tema pojad olid
 surnud, siis nad jätsid linnad maha ja põgenesid, ja vilistid tulid
 ning asusid neisse.

Ja kui vilistid teisel päeval tulid mahalööduid paljaks riisuma,
 siis leidsid nad Sauli ja tema kolm poega langenuina Gilboa mäelt.

Nad raiusid tema pea maha ja riisusid ta sõjariistad ning
 läkitasid ringi mööda vilistite maad, kuulutama rõõmusõnumit nende
 ebajumalate kojas ja rahva hulgas.

Ja nad panid tema sõjariistad Astarte kotta, aga tema laiba nad
 riputasid Beet-Saani müürile.

Aga kui Gileadi Jaabesi elanikud kuulsid, mida vilistid olid
 teinud Sauliga,

siis nad võtsid kätte, kõik vahvad mehed, ja läksid kogu öö ning
 võtsid Sauli laiba ja tema poegade laibad Beet-Saani müürilt; siis
 nad tulid Jaabesisse ja põletasid need seal.

Seejärel nad võtsid nende luud ja matsid Jaabesisse tamariskipuu
 alla ning paastusid seitse päeva.