Piibel.NET
Esimene Moosese raamat1. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
14Aabram ja Lott Ja Sineari kuninga Amrafeli, Ellasari kuninga Arjoki, Eelami
 kuninga Kedorlaomeri ja Goojimi kuninga Tideali päevil sündis,

et nad alustasid sõda Soodoma kuninga Bera, Gomorra kuninga Birsa,
 Adma kuninga Sineabi, Seboimi kuninga Semeeberi ja Bela, see on
 Soari kuninga vastu.

Need kõik kogunesid Siddimi orgu, kus nüüd on Soolameri.
Kaksteist aastat olid nad Kedorlaomerit orjanud, aga
 kolmeteistkümnendal aastal nad tõstsid mässu.

Ja neljateistkümnendal aastal tulid Kedorlaomer ja need kuningad,
 kes olid koos temaga, ja lõid refalasi Astarot-Karnaimis,
 susiite Haamis, emiite Kirjataimi tasandikul

ja horiite nende mäestikus Seiris kuni Eel-Paaranini, mis on
 kõrbe ääres.

Siis nad pöördusid tagasi ja tulid Een-Mispatti, see on
 Kaadesisse, ja vallutasid kogu amalekkide väljade ala, samuti
 võitsid nad emorlasi, kes elasid Haseson-Taamaris.

Aga Soodoma kuningas, Gomorra kuningas, Adma kuningas, Seboimi
 kuningas ja Bela, see on Soari kuningas, läksid välja ja
 valmistusid tapluseks nende vastu Siddimi orus:

Eelami kuninga Kedorlaomeri, Goojimi kuninga Tideali, Sineari
 kuninga Amrafeli ja Ellasari kuninga Arjoki vastu - neli
 kuningat viie vastu.

Aga Siddimi org oli täis maapigi auke. Kui Soodoma ja Gomorra
 kuningad põgenesid, siis nad langesid neisse, kuna ülejäänud
 põgenesid mäestikku.

Ja nad võtsid kogu Soodoma ja Gomorra varanduse ja kogu nende
 toiduse ning läksid ära.

Ja ära minnes nad võtsid kaasa ka Loti, Aabrami vennapoja, ja
 tema varanduse; ta elas ju Soodomas.

Aga üks põgenik tuli ja teatas Aabramile, heebrealasele, kes
 elas emorlase Mamre, Eskoli ja Aaneri venna tammikus; ja need
 olid Aabrami liitlased.

Kui Aabram kuulis, et ta vennapoeg oli vangi viidud, siis ta
 viis välja oma kodakondsed, kes tema peres olid sündinud, arvult
 kolmsada kaheksateist, ja ajas vaenlasi taga kuni Daanini.

Ta jaotas öösel oma sulased nende vastu, lõi neid ja jälitas
 neid kuni Hoobani, mis on Damaskusest vasakut kätt.

Ja ta tõi tagasi kogu varanduse; ka Loti, oma vennapoja, ja tema
 varanduse ta tõi tagasi, samuti naised ja rahva.

Melkisedek õnnistab Aabramit Ja kui ta Kedorlaomerit ja koos temaga olevaid kuningaid löömast
 tagasi tuli, läks Soodoma kuningas temale vastu Saave orgu, see
 on Kuningaorgu.

Ja Melkisedek, Saalemi kuningas, tõi leiba ja veini, sest tema
 oli kõige kõrgema Jumala preester,

ja õnnistas teda ning ütles:
 „Olgu õnnistatud Aabram, kõige kõrgema Jumala, taeva ja maa Looja poolt!

Olgu kiidetud kõige kõrgem Jumal, kes sinu vaenlased su kätte andis!”
 Ja Aabram andis temale kümnist kõigest.

Ja Soodoma kuningas ütles Aabramile: „Anna hingelised mulle, aga
 varandus võta enesele!”

Kuid Aabram ütles Soodoma kuningale: „Ma tõstan oma käe üles Issanda,
 kõige kõrgema Jumala poole, kes on taeva ja maa Looja,

et ma ei võta lõngaotsa ega jalatsipaelagi kõigest sellest, mis
 on sinu oma, et sa ei saaks öelda: Mina olen Aabrami rikkaks
 teinud!

Mul pole midagi vaja - ainult, mis poisid sõid, ja mehed, kes
 koos minuga käisid - Aaner, Eskol ja Mamre -, need võtku oma
 osa!”