Piibel.NET
Esimene Moosese raamat1. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
13Aabram ja Lott Ja Aabram läks Egiptusest üles Lõunamaale, tema ja ta naine ja
 kõik, mis tal oli; ja Lott oli koos temaga.

Ja Aabram oli väga rikas karja, hõbeda ja kulla poolest.
Ja ta rändas peatuspaigast teise, Lõunamaalt Peeteli poole, sinna
 paika, kus ta telk enne oli olnud, Peeteli ja Ai vahel,

altari paika, mille ta varem sinna oli teinud; ja Aabram hüüdis
 seal appi Issanda nime.

Aga ka Lotil, kes rändas koos Aabramiga, oli lambaid ja kitsi,
 veiseid ja telke.

Kuid maa ei suutnud neid toita, et üheskoos elada, sest nende
 varandus oli nii suur, et neil oli võimatu üheskoos elada.

Ja Aabrami loomade karjaste ja Loti loomade karjaste vahel tekkis
 riid; kaananlased ja perislased elasid siis veel sellel maal.

Siis Aabram ütles Lotile: „Ärgu olgu riidu minu ja sinu vahel,
 minu karjaste ja sinu karjaste vahel. Meie, mehed, oleme ju
 vennad!

Eks ole kogu maa su ees lahti? Mine nüüd minu juurest ära, lähed
 sina vasakut kätt, lähen mina paremat kätt; lähed sina paremat
 kätt, lähen mina vasakut kätt.”

Siis Lott tõstis oma silmad üles ja nägi, et kogu Jordani
 piirkond oli kõikjal veerikas; enne kui Issand Soodoma ja
 Gomorra hävitas, oli see kuni Soarini otsekui Issanda rohuaed,
 samasugune nagu Egiptusemaa.

Ja Lott valis enesele kogu Jordani piirkonna; Lott läks teele
 hommiku poole ja nad lahkusid teineteisest.

Aabram jäi Kaananimaale ja Lott asus piirkonna linnadesse ning
 lõi oma telgid üles Soodomani.

Aga Soodoma mehed olid väga pahad ja patused Issanda ees.
Ja Issand ütles Aabramile, pärast seda kui Lott tema juurest oli
 lahkunud: „Tõsta nüüd oma silmad üles ja vaata paigast, kus sa
 oled, põhja ja lõuna ja hommiku ja õhtu poole,

sest kogu maa, mida sa näed, ma annan sinule ja su soole
 igaveseks ajaks!

Ja ma teen su soo maapõrmu sarnaseks: kui keegi suudab maapõrmu
 ära lugeda, siis on sinugi sugu äraloetav.

Võta kätte, käi maa läbi pikuti ja põiki, sest ma annan selle
 sinule!”

Ja Aabram võttis telgid ja tuli ning elas Mamre tammikus, mis on
 Hebroni juures; ja ta ehitas sinna altari Issandale.