Piibel.NET
Jeesus SiirakSiiraki
 
Eestikeelne Piibel 1997
28Usaldamatusest Kes kätte maksab, saab kättemaksu Issandalt ja tema patud talletatakse hoolsasti.
Anna andeks oma ligimese ülekohus ja siis, kui sa palud, vabastatakse sind su pattudest.
Inimene peab viha inimese vastu, aga otsib päästet Issandalt.
Omataolise inimese vastu ei ole tal halastust, ta palub aga küll oma pattude pärast.
Tema ise, lihalik olend, peab viha, kes peab lepitama tema patte?
Mõtle lõpule ja jäta vihavaen, mõtle kaduvusele ja surmale ja pea käske!
Mõtle käskudele ja ära raevutse ligimese vastu, mõtle Kõigekõrgema lepingule ja andesta eksimus!
Tülitsemisest Hoidu tülist, siis teed vähem pattu, sest vihane inimene sütitab tüli!
Patune mees ässitab sõpru ja paiskab kahtlustusi rahus elavate keskele.
Kuidas tulepuud, nõnda on tuli, ja ägeduse kohaselt leegitseb tüli. Mida võimsam inimene, seda võimsam tema vimm, mida rikkam ta on, seda suurem ta viha.
Õhutatud vaen süütab tule ja õhutatud tüli valab verd.
Kui puhud sädet, hakkab see leegitsema, ja kui sülitad selle peale, siis see kustub. Ja mõlemad teod tulevad sinu suust.
Keelepattudest Nea keelepeksjat ja kahekeelset, sest ta on hukka saatnud palju rahus elanuid.
Kolmekeelne on kõigutanud paljusid ja on neid pillutanud rahva juurest rahva juurde, on hävitanud ka kindlustatud linnu ja maha kiskunud suurte meeste kodasid.
Kolmekeelne on ära tõuganud tublisid naisi ja on neilt röövinud nende töö vilja.
Kes seda kuulda võtab, ei saa iialgi rahu ega vaikselt elada.
Piitsahoop tekitab vermeid, aga keelehoop murrab luid.
Paljud on langenud mõõgatera läbi, aga mitte nõnda palju kui keele läbi.
Õnnis on see, kes selle eest on kaitstud, kes ei ole kogenud selle tigedust, kes ei pea vedama selle ikkes ega ole seotud selle rakmetega.
Sest selle ike on raudike ja selle rakmed on vaskrakmed.
Surm selle läbi on kuri surm, ja surmavald on palju parem kui see.
Vagade üle ei saa ta võimust ja need ei põle tema leegis.
Sellesse langevad need, kes Issanda maha jätavad, see põleb neis ega kustu. Otsekui lõvi läkitatakse see nende kallale ja nagu panter hävitab see neid.
Vaata, piira oma vara kibuvitstega, köida kokku oma hõbe ja kuld:
oma sõnadele muretse kaal ja vihid, oma suule valmista uks ja riiv!
Hoia, et sa oma keelega ei libastu ega lange selle ees, kes sind varitseb!