Piibel.NET
Sakarja
 
Eestikeelne Piibel 1997
8Jeruusalemma taastamise tõotus Siis tuli see vägede Issanda sõna; ta ütles:
„Nõnda ütleb vägede Issand: Mul on suur püha viha Siioni pärast,
 mul on suur tuline viha tema pärast.

Nõnda ütleb Issand: Ma pöördun tagasi Siionisse ja elan
 Jeruusalemma keskel; Jeruusalemma nimetatakse siis ustavaks linnaks
 ja vägede Issanda mäge pühaks mäeks.

Nõnda ütleb vägede Issand: Vanad mehed ja vanad naised istuvad
 jälle Jeruusalemma turgudel, igaühel kepp käes elupäevade rohkuse
 tõttu.

Ja linna turud on täis poisse ja tüdrukuid, kes mängivad tema
 turgudel.

Nõnda ütleb vägede Issand: Kuigi see on neil päevil ime selle
 rahva jäägi silmis, kas peaks see olema ime ka minu silmis? küsib
 vägede Issand.

Nõnda ütleb vägede Issand: Vaata, mina päästan oma rahva
 päikesetõusu maalt ja päikeseloojaku maalt.

Ja mina toon nad tagasi Jeruusalemma elama: nad on mulle rahvaks ja
 mina olen neile Jumalaks, ustav ja õiglane.

Nõnda ütleb vägede Issand: Olgu teil käed tugevad, teil, kes te neil
 päevil kuulete neid sõnu prohvetite suust, ajal, kui vägede Issanda
 kojale, templile alus rajatakse, et seda üles ehitada.

Sest enne neid päevi ei olnud inimesel ega loomal kasu tööst,
 ei olnud ka minejal ega tulijal rahu vaenlase eest, ja ma ajasin kõik
 inimesed üksteise vastu.

Aga nüüd ei ole ma selle rahva jäägile enam selline nagu
 endisil päevil, ütleb vägede Issand,

vaid külv peab õnnestuma: viinapuu annab vilja, maa annab saaki,
 taevas annab kastet, ja selle kõik annan ma pärisosaks selle rahva
 jäägile.

Ja nagu te olete olnud needuseks paganate seas, Juuda sugu ja
 Iisraeli sugu nõndasamuti - kui ma teid päästan, saate te õnnistuseks.
 Ärge kartke, teie käed olgu tugevad!

Sest nõnda ütleb vägede Issand: Nagu ma mõtlesin teile kurja
 teha, kui teie vanemad mind vihastasid, ütleb vägede Issand, ja ma
 ei kahetsenud seda,

nõnda mõtlen ma neil päevil jälle head teha Jeruusalemmale ja
 Juuda soole. Ärge kartke!

Need on sõnad, mis te peate täitma: rääkige üksteisele tõtt,
 mõistke oma väravais kohut tões ja rahus!

Ärge hauduge südames üksteisele kurja ja ärge armastage
 valevandumist, sest kõike seda ma vihkan, ütleb Issand!”

Ja mulle tuli vägede Issanda sõna; ta ütles:
„Nõnda ütleb vägede Issand: Neljanda kuu paast, viienda kuu
 paast, seitsmenda kuu paast ja kümnenda kuu paast olgu Juuda soole
 lustiks ja rõõmuks ning meeldivaiks pühiks! Aga armastage tõtt ja
 rahu!

Nõnda ütleb vägede Issand: Veel tuleb rahvaid ja paljude linnade
 elanikke,

ja ühe linna elanikud lähevad teise juurde ning ütlevad: „Tulge,
 lähme leevendama Issanda palet ja otsima vägede Issandat! Minagi
 lähen!”

Ja paljud rahvad ning vägevad paganad tulevad Jeruusalemma
 otsima vägede Issandat ja leevendama Issanda palet.

Nõnda ütleb vägede Issand: Neil päevil sünnib, et kümme meest
 igakeelsete paganate hulgast haaravad kinni Juuda mehe hõlmast ja
 ütlevad: „Me tahame minna koos teiega, sest me oleme kuulnud, et
 teiega on Jumal.””