Piibel.NET
Sakarja
 
Eestikeelne Piibel 1997
7Valepaastumine on hukkamõistetav Ja kuningas Daarjavese neljandal aastal tuli Issanda sõna
 Sakarjale üheksanda kuu, kislevikuu neljandal päeval.

Peetel oli saatnud Sareseri ja Regem-Meleki oma meestega
 leevendama Issanda palet

ja küsima preestreilt, kes olid vägede Issanda kojas, ja
 prohveteilt nõnda: „Kas ma pean viiendas kuus nutma ja paastuma, nagu ma
 nii palju aastaid olen teinud?”

Ja mulle tuli vägede Issanda sõna; ta ütles:
„Räägi kogu maa rahvale ja preestreile ning ütle: Kui te olete paastunud
 ja kurtnud viiendas ja seitsmendas kuus need seitsekümmend aastat,
 kas te siis mulle olete paastunud?

Ja kui te olete söönud ja joonud, eks te ole siis söönud ja
 joonud iseendile?

Kas pole need samad sõnad, mis Issand kuulutas endiste prohvetite
 läbi, kui Jeruusalemm ja selle ümberkaudsed linnad elasid alles rahus
 ja Lõunamaa ja Madalmaa olid asustatud?”

Pillutamise põhjuseks on sõnakuulmatus Ja Issanda sõna tuli Sakarjale; ta ütles:
„Nõnda räägib vägede Issand ja ütleb: Mõistke kohut tões,
 osutage heldust ja halastust igaüks oma vennale!

Ärge tehke liiga lesknaisele ja vaeslapsele, võõrale ja
 viletsale, ning ärge kavatsege südames üksteisele kurja!

Aga nad tõrkusid tähele panemast ja tegid oma kaela kangeks ja
 kõrvad kurdiks kuulma.

Ja nad tegid oma südame teemandi sarnaseks, et mitte kuulda
 Seadust ja sõnu, mis vägede Issand oli läkitanud oma Vaimuga
 endiste prohvetite läbi; seepärast tuli see vägede Issanda suur viha.

Ja samuti kui mina hüüdsin ja nemad ei kuulnud, hüüavad nemad,
 aga mina ei kuule, ütleb vägede Issand.

Ma puhusin nad laiali kõigi paganate juurde, keda nad ei
 tundnud, ja maa nende taga jäi tühjaks minejaist ja tulijaist. Nõnda
 muudeti ihaldatud maa kõrbeks.”