Piibel.NET
Matteuse evangeeliumMatteuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
19Tähendamissõna südametust sulasest Ja sündis, et kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, lahkus
 ta Galileast ja tuli Juudamaa alale sinnapoole Jordanit.

Ja talle järgnesid rahvahulgad, ning ta tegi nad seal terveks.
Abielu lahutamisest Ja Jeesuse juurde astus varisere, kes küsisid teda
 kiusates: „Kas tohib oma naist minema ajada mis tahes põhjusel?”

Tema aga vastas: „Kas te ei ole lugenud, et loomise algul
 tegi Looja inimese meheks ja naiseks?”

ja ütles: „Seepärast jätab mees oma isa ja ema ning
 hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks.

Nõnda ei ole nad enam kaks, vaid üks liha. Mis
 nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu!”

Nad ütlesid talle: „Mispärast siis Mooses on käskinud anda
 lahutustunnistuse, kui tahetakse naist minema ajada?”

Jeesus vastas neile: „Teie kõva südame pärast lubas Mooses
 teid oma naist minema ajada, algul aga ei olnud see nõnda.

Aga mina ütlen teile: Kes iganes ajab minema oma naise
 muidu kui liiderdamise pärast ja abiellub teisega, rikub abielu abiellub
 minema aetud naisega, rikub abielu].”

Jüngrid ütlesid talle: „Kui naisevõtmisega on lugu nõnda,
 siis on kasulikum jätta abiellumata.”

Tema aga ütles neile: „Seda sõna ei taipa igaüks,
 vaid ainult need, kellele antakse.

On ju abieluks kõlbmatuid, kes nõnda on sündinud emaihust, ja on
 kohitsetuid, kes on inimeste kohitsetud, ja on kohitsetuid, kes
 on ise end taevariigi pärast kohitsenud. Kes suudab taibata,
 taibaku!”

Jeesus õnnistab lapsi Siis toodi Jeesuse juurde lapsi, et ta paneks oma käed
 nende peale ja palvetaks. Jüngrid sõitlesid toojaid.

Aga Jeesus ütles: „Laske lapsed olla ja ärge keelake
 neid minu juurde tulemast, sest selliste päralt on taevariik!”

Ja ta pani oma käed laste peale. Ning läks sealt ära.
Rikas noormees ja igavene elu Ja vaata, keegi ütles Jeesuse juurde astudes: „Õpetaja,
 mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu?”

Tema ütles talle: „Miks sa minult küsid, mis on hea?
 On vaid üks, kes on hea. Kui sa tahad ellu minna, siis pea
 käsud!”

Mees küsis temalt: „Millised?” Jeesus lausus: „Ära tapa,
 ära riku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust,

austa isa ja ema ning armasta oma ligimest nagu
 iseennast!”

Noormees ütles talle: „Seda kõike ma olen pidanud. Mis mul
 veel puudub?”

Jeesus lausus talle: „Kui sa tahad olla täiuslik, siis
 mine müü oma varandus ja anna vaestele, ja siis on sul aare
 taevas, ning tule, järgne mulle!”

Aga kui noormees seda sõna kuulis, lahkus ta kurvastades,
 sest ta oli suure varanduse omanik.

Siis Jeesus ütles oma jüngritele: „Tõesti, ma ütlen teile,
 rikas läheb taevariiki ränga vaevaga.

Taas ma ütlen teile, et hõlpsam on kaamelil minna läbi
 nõelasilma kui rikkal minna Jumala riiki.”

Aga seda kuuldes jüngrid hämmastusid väga ja ütlesid: „Kes
 siis küll võib pääseda?”

Jeesus aga ütles neile otsa vaadates: „Inimeste käes on
 see võimatu, kõik on aga võimalik Jumala käes.”

Siis kostis Peetrus: „Vaata, meie oleme jätnud kõik
 maha ja järgnenud sulle. Mis siis meile saab?”

Aga Jeesus ütles neile: „Tõesti, ma ütlen teile, kes olete
 mulle järgnenud, uuestisündimises, kui Inimese Poeg istub oma
 kirkuse troonile, istute ka teie kaheteistkümnele troonile
 Iisraeli kaheteistkümne suguharu üle kohut mõistma.

Ja igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või
 isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab nad
 tagasi sajakordselt ja pärib igavese elu.

Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad
 esimesteks.