Piibel.NET
Matteuse evangeeliumMatteuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
17Jeesus kirgastatakse Kuue päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja
 Jaakobuse ja tema venna Johannese ning viis nad kõrgele
 mäele üksindusse.

Ja ta muudeti nende ees; ta pale säras otsekui päike,
 ta rõivad said valgeks otsekui valgus.

Ja ennäe, Eelija ja Mooses näitasid end neile ja kõnelesid
 temaga.

Aga Peetrus hakkas rääkima ja ütles Jeesusele: „Issand,
 siin on meil hea olla! Kui sa tahad, siis ma teen siia kolm
 lehtmaja: sinule ühe ja Moosesele ühe ja Eelijale ühe.”

Kui ta alles rääkis, ennäe, helendav pilv varjas neid. Ja
 ennäe, hääl ütles pilvest: „See on minu armas Poeg,
 kellest mul on hea meel, teda kuulake!”

Seda kuuldes langesid jüngrid silmili maha ja kartsid
 väga.

Ja Jeesus astus nende juurde ning ütles neid puudutades:
 „Tõuske üles ja ärge kartke!”

Aga kui nad oma silmad üles tõstsid, ei näinud nad enam
 kedagi muud kui Jeesust üksi.

Ja kui nad mäelt laskusid, keelas Jeesus neid: „Ärge
 rääkige sellest nägemusest kellelegi, enne kui Inimese Poeg on
 üles äratatud surnuist!”

Ja jüngrid küsisid Jeesuselt: „Miks siis kirjatundjad
 ütlevad, et enne peab tulema Eelija?”

Aga tema vastas: „Muidugi tuleb Eelija ja seab kõik korda,
aga ma ütlen teile: Eelija on juba tulnud, ent nad ei ole
 teda ära tundnud, vaid on talle teinud, mida kõike ainult
 tahtsid. Niisamuti peab ka Inimese Poeg kannatama nende käes.”

Siis mõistsid jüngrid, et ta rääkis neile Ristija
 Johannesest.

Jeesus tervendab langetõbise poisi Ja kui nad rahvahulga juurde tulid, astus Jeesuse juurde
 üks inimene, heitis ta ette põlvili

ja ütles: „Issand, halasta mu poja peale, sest ta on
 langetõbine ja kannatab hirmsasti, sageli kukub ta tulle ja
 sageli vette!

Ma tõin ta sinu jüngrite juurde, kuid nemad ei suutnud
 teda terveks teha.”

Aga Jeesus vastas: „Oh uskmatu ja jonnakas sugupõlv! Kui
 kaua pean ma teie juures olema? Kui kaua tuleb mul teiega kannatlik
 olla? Tooge ta siia minu juurde!”

Ja Jeesus sõitles kurja vaimu ja kuri vaim läks poisist välja
 ning sellest hetkest sai poiss terveks.

Kui nad siis olid omaette, astusid jüngrid Jeesuse
 juurde ja ütlesid: „Mispärast meie ei suutnud teda välja
 ajada?”

Aga tema ütles neile: „Teie nõdra usu pärast. Sest tõesti,
 ma ütlen teile, kui teil oleks usku sinepiivakese võrra ja te
 ütleksite sellele mäele: „Siirdu siit sinna!”, siis ta siirduks,
 ja miski ei oleks teile võimatu.

[See tõug ei lähe välja millegi muu kui palve ja
 paastumisega.]”

Jeesus kuulutab teist korda ette oma surma ja ülestõusmist Aga kui nad olid kogunenud Galileasse, ütles Jeesus
 neile: „Inimese Poeg antakse inimeste kätte

ja nad tapavad tema ja kolmandal päeval äratatakse ta
 üles.” Ja nad jäid väga kurvaks.

Jeesus maksab templimaksu Kui nad siis Kapernauma tulid, astusid Peetruse juurde
 templimaksu kogujad ja ütlesid: „Kas teie Õpetaja
 templimaksu ei maksa?”

Peetrus vastas: „Küll ta maksab.” Ja kui ta koju tuli,
 ennetas Jeesus teda ja küsis: „Mis sa arvad, Siimon, kelle
 käest võtavad kuningad maa peal tolli või pearaha? Kas oma
 poegadelt või võõrastelt?”

Aga kui Peetrus ütles: „Võõrastelt”, lausus Jeesus talle:
 „Siis on pojad vabad.

Aga et me neid ei ärritaks, mine järvele, heida õng sisse
 ja võta esimene kala, mis üles tuleb! Ja kui sa tema suu avad,
 leiad sa hõbeseekli. Võta see ning anna neile minu ja enese
 eest!”