Piibel.NET
EsterEster
 
Eestikeelne Piibel 1997
2Ester saab kuningannaks Pärast neid sündmusi, kui kuningas Ahasverose viha oli jahtunud,
 mõtles ta Vastile ja sellele, mis ta oli teinud ning mis tema kohta
 oli otsustatud.

Siis ütlesid kuninga sulased, kes teda teenisid: „Otsitagu
 kuningale noori neitseid, kes on ilusa välimusega.

Kuningas pangu ametnikke kõigisse oma kuningriigi maadesse, et
 need koguksid kõik ilusa välimusega noored neitsid Suusani palee
 naistemajasse eunuhhi Heegai, kuninga naistevalvaja käe alla,
 ja et neile antaks vajalikku iluravi.

Ja tütarlaps, kes kuningale meeldib, saagu Vasti asemel
 kuningannaks.” See kõne oli kuninga meelest hea ja ta tegi nõnda.

Suusani palees oli Juuda mees, Mordokai nimi, Jairi poeg, kes oli
 Simei poeg, kes oli benjaminlase Kiisi poeg.

Tema oli Jeruusalemmast vangi viidud koos nende vangidega, kes
 vangistati koos Juuda kuninga Jekonjaga, kelle Paabeli kuningas
 Nebukadnetsar oli vangi viinud.

Tema oli oma sugulase tütre Hadassa, see on Estri kasvataja, sest
 temal ei olnud ei isa ega ema; see tütarlaps oli ilusa jume ja kauni
 välimusega; ja et ta isa ja ema olid surnud, siis oli Mordokai võtnud
 tema enesele tütreks.

Ja kui nüüd kuninga käsk ja seadus said teatavaks ja palju
 tütarlapsi koguti Suusani paleesse Heegai käe alla, siis võeti ka Ester
 kuningakotta Heegai käe alla, kes oli naistevalvaja.

Tütarlaps meeldis temale ja leidis armu tema ees; ja ta tõttas
 temale andma iluravivahendeid ja kohast toitu, andis temale seitse
 valitud teenijat kuningakojast ning määras temale ja ta
 teenijaile parima paiga naistemajas.

Ester ei teatanud oma rahvust ja päritolu, sest Mordokai oli teda
 keelanud seda teatamast.

Ja Mordokai kõndis iga päev naistemaja õue ees, et teada saada,
 kuidas Estri käsi käib ja mis temaga juhtub.

Kui igale tütarlapsele jõudis kätte kord, et tal tuli minna
 kuningas Ahasverose juurde pärast kaheteistkümne kuu möödumist, nagu
 naistele oli määratud - sest nõnda kaua kestsid nende iluravipäevad:
 kuus kuud mürriõliga ja kuus kuud palsamite ning muude naiste
 iluravivahenditega -,

siis võis tütarlaps minna kuninga juurde ja temale anti
 naistemajast kuningakotta minnes kaasa kõik, mida ta soovis.

Ta läks õhtul ja tuli hommikul tagasi teise naistemajasse
 eunuhhi Saasgase, kuninga liignaistevalvaja käe alla; ta ei
 läinud enam kuninga juurde, olgu siis, et ta kuningale meeldis ja
 teda nimeliselt kutsuti.

Kui nüüd Estril, Mordokai sugulase Abihaili tütrel, kelle Mordokai
 oli võtnud enesele tütreks, tuli minna kuninga juurde, siis ei
 palunud ta midagi muud kui seda, mida eunuhh Heegai, kuninga
 naistevalvaja, soovitas; aga Ester leidis armu kõigi silmis, kes teda
 nägid.

Ja Ester viidi kuningas Ahasverose juurde tema kuninglikku kotta
 kümnendas kuus, see on teebetikuus, tema seitsmendal valitsemisaastal.

Ja kuningas armastas Estrit enam kui kõiki teisi naisi, ja Ester
 leidis tema ees armu ja heldust enam kui kõik teised neitsid; ta pani
 temale kuningliku krooni pähe ja tegi ta Vasti asemel kuningannaks.

Ja kuningas tegi suure võõruspeo kõigile oma vürstidele ja
 sulastele, võõruspeo Estri auks; ta alandas maade makse ja jagas
 kuningakohaseid kingitusi.

Mordokai avastab vandenõu Kui teist korda neitseid koguti ja Mordokai istus kuninga
 väravas -

Ester ei olnud teatanud oma päritolu ja rahvust, nagu Mordokai
 teda oli keelanud, ja Ester tegi Mordokai käsu järgi nagu siis, kui
 ta oli tema kasvandik -,

siis neilsamul päevil, kui Mordokai istus kuninga väravas,
 vihastasid Bigtan ja Teres, kaks eunuhhi kuninga lävehoidjate
 hulgast, ja tahtsid pista kätt kuningas Ahasverose külge.

Aga Mordokai sai sellest teada ja ta jutustas sellest
 kuninganna Estrile, ja Ester rääkis seda kuningale Mordokai nimel.

Ja kui asja uuriti ning leiti nõnda olevat, siis poodi nad
 mõlemad puusse; ja see kirjutati kuninga jaoks ajaraamatusse.