Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
10Hõbepasunad Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Valmista enesele kaks hõbepasunat; valmista need taotud tööna ja need olgu sulle koguduse kokkukutsumiseks ja leeride teelesaatmiseks!
Kui puhutakse neid mõlemaid, siis peab terve kogudus kogunema su juurde kogudusetelgi ukse ette.
Aga kui puhutakse ainult ühte, siis kogunegu su juurde vürstid, Iisraeli tuhatkondade peamehed!
Kui te puhute märku, siis mingu teele leerid, mis on leeris ida pool.
Kui te teist korda puhute märku, siis mingu teele leerid, mis on leeris lõuna pool; nende teeleminekuks tuleb puhuda märku.
Kogudust kokku kutsudes puhuge ka, aga mitte märku!
Aaroni pojad, preestrid, puhugu pasunaid! See olgu teile ja teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks!
Ja kui te oma maal lähete sõtta vaenlase vastu, kes tungib teile kallale, siis puhuge pasunatega märku, et te meenuksite Issandale, teie Jumalale, ja et teid päästetaks teie vaenlaste käest!
Oma rõõmupäevil, seatud pühil ja uue kuu alguses puhuge pasunaid oma põletus- ja tänuohvrite juures; see meenutagu teid teie Jumala ees! Mina olen Issand, teie Jumal!”
Iisraeli lapsed lahkuvad Siinai mäe juurest Teisel aastal, teise kuu kahekümnendal päeval tõusis pilv tunnistuselamu pealt
ja Iisraeli lapsed läksid teele Siinai kõrbest rännakukorras; ja pilv peatus Paarani kõrbes.
Kui nad esimest korda teele läksid Moosese kaudu antud Issanda käsul,
siis läks esimesena teele Juuda järglaste leeri lipkond väehulkade kaupa; selle väe ülem oli Nahson, Amminadabi poeg.
Issaskari järglaste suguharu väeülem oli Netaneel, Suuari poeg.
Sebuloni järglaste suguharu väeülem oli Eliab, Heeloni poeg.
Kui elamu oli maha võetud, siis läksid teele Geersoni järglased ja Merari järglased, elamu kandjad.
Siis läks teele Ruubeni leeri lipkond oma väehulkade kaupa; selle väe ülem oli Elisuur, Sedeuuri poeg.
Siimeoni järglaste suguharu väeülem oli Selumiel, Suurisaddai poeg.
Gaadi järglaste suguharu väeülem oli Eljasaf, Deueli poeg.
Siis läksid teele kehatlased, pühade asjade kandjad; elamu tuli püstitada enne nende saabumist.
Siis läks teele Efraimi järglaste leeri lipkond oma väehulkade kaupa; selle väe ülem oli Elisama, Ammihudi poeg.
Manasse järglaste suguharu väeülem oli Gamliel, Pedasuuri poeg.
Benjamini järglaste suguharu väeülem oli Abidan, Gideoni poeg.
Daani järglaste leeri lipkond oma väehulkade kaupa läks teele kõigi leeride järelväena; selle väe ülem oli Ahieser, Ammisaddai poeg.
Aaseri järglaste suguharu väeülem oli Pagiel, Okrani poeg.
Naftali järglaste suguharu väeülem oli Ahira, Eenani poeg.
Niisugune oli Iisraeli laste teeleminekukord nende väehulkade kaupa; nõnda nad läksid teele.
Ja Mooses ütles Hoobabile, Moosese äia, midjanlase Reueli pojale: „Me oleme teel sinna paika, mille kohta Issand on öelnud: Ma annan selle teile. Tule meiega ja me teeme sulle head, sest Issand on tõotanud Iisraelile head!”
Aga too vastas temale: „Ma ei tule, sest ma lähen oma maale ja oma sugulaste juurde.”
Siis ütles Mooses: „Ära jäta meid maha, sest sina ju tead, kuhu me saame kõrbes leeri üles lüüa! Jää meile silmaks!
Kui sa tuled koos meiega ja tuleb see hea, mida Issand lubab meile saata, siis teeme ka meie sulle head.” + Hoobabi järeltulijaid kutsutakse Tõotatud maa elanikeks (Km 1:16 ja 4:11). Siit järeldatakse, et Hoobab läks koos iisraellastega.  
Siis nad läksid teele Issanda mäe juurest, kolm päevateekonda, ja Issanda seaduselaegas käis kolm päevateekonda nende ees, otsides neile puhkepaika.
Ja nende leerist teeleminekul oli Issanda pilv päeval nende kohal.
Kui laegas läks teele, ütles Mooses:
 „Tõuse, Issand, et su vaenlased hajuksid ja su vihamehed põgeneksid su palge eest!”


  Kui laegas pandi maha, ütles tema:
 „Tule taas, Issand, Iisraeli tuhatkondade kümnete tuhandete juurde!”