Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
12Mirjam ja Aaron ässitavad rahvast Moosese vastu Aga Mirjam ja Aaron rääkisid Moosesele vastu Etioopia naise
 pärast, kelle ta oli võtnud; sest ta oli võtnud naiseks etiooplanna.

Ja nad ütlesid: „Kas Issand räägib ainult Moosese läbi? Eks ta
 räägi ka meie läbi?” Ja Issand kuulis seda.

Aga mees, Mooses, oli väga alandlik, alandlikum kõigist
 inimestest maa peal.

Siis Issand ütles äkitselt Moosesele, Aaronile ja Mirjamile:
 „Minge teie kolmekesi välja kogudusetelgi juurde!” Ja need kolmekesi läksid.

Siis Issand astus alla pilvesambas, seisis telgi uksel ning
 kutsus Aaronit ja Mirjamit, ja mõlemad läksid.

Ja ta ütles:
 „Kuulge ometi mu sõnu! Kui teie prohvet on Issanda oma, siis ma ilmutan ennast temale nägemuses, räägin temaga unenäos.

Nõnda aga ei ole mu sulase Moosesega: tema on ustav kogu mu kojas.
Temaga ma räägin suust suhu, ilmsi, mitte nägemuste ja mõistatuste läbi. Ja tema võib vaadata Issanda kuju. Mispärast te siis ei ole kartnud rääkida vastu mu sulasele Moosesele?”

  Ja Issanda viha süttis põlema nende vastu ning ta läks ära.
Kui pilv oli lahkunud telgi pealt, ennäe, siis oli Mirjam
 pidalitõvest lumivalge. Aaron pöördus Mirjami poole, ja vaata, too
 oli pidalitõbine.

Siis Aaron ütles Moosesele: „Oh mu isand! Ära pane meie peale
 seda pattu, et me olime rumalad ja eksisime!

Ära lase teda jääda surnultsündinu sarnaseks, kellel juba
 emaihust tulles on pool ihu kõdunenud!”

Siis Mooses kisendas Issanda poole, öeldes: „Oh Jumal! Tee ta
 ometi terveks!”

Ja Issand vastas Moosesele: „Kui ta isa oleks sülitanud temale
 näkku, kas ta ei oleks siis pidanud häbenema seitse päeva? Olgu ta
 seitsmeks päevaks suletud väljapoole leeri ja seejärel ta võetagu
 tagasi!”

Siis suleti Mirjam seitsmeks päevaks väljapoole leeri ja rahvas
 ei läinud teele enne, kui Mirjam oli tagasi võetud.

Pärast seda läks rahvas teele Haserotist ja nad lõid leeri üles
 Paarani kõrbe.