Piibel.NET
Esimene ajaraamat1. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
12Taaveti poolehoidjad Siklagis Ja need olid need, kes tulid Taaveti juurde Siklagi, kui ta
 veel pidi eemale hoiduma Saulist, Kiisi pojast; need olid nende
 kangelaste hulgast, kes teda sõjas aitasid,

olles ammuga relvastatud, osavad parema ja vasaku käega
 kive lingutama ja nooli ambuma: Sauli vendadest, benjaminlastest,

peamees Ahieser ja Joas, gibealase Semaa pojad; Jesiel ja
 Pelet, Asmaveti pojad; Beraka ja Jehu, anatotlane;

Jismaja, gibeonlane, kangelane nende kolmekümne hulgast ja
 nende kolmekümne ülem;

Jeremija, Jahasiel, Joohanan ja Joosabad, gedeeralane;
Elusai, Jerimot, Bealja, Semarja ja Sefatja, haruflane;
Elkana, Jissija, Asarel, Joeser ja Jaasobeam, korahlased;
Joela ja Sebadja, Jerohami pojad Gedoorist.
Ja gaadlastest läksid Taaveti juurde kõrbelinnusesse
 vahvad võitlejad, sõjakõlvulised mehed, osavad kilbi ja piigiga,
 olemiselt otsekui lõvid ja kärmed nagu gasellid mägedel:

Eeser oli peamees, Obadja teine, Eliab kolmas,
Mismanna neljas, Jeremija viies,
Attai kuues, Eliel seitsmes,
Joohanan kaheksas, Elsabad üheksas,
Jeremija kümnes, Makbannai üheteistkümnes.
Need olid Gaadi poegadest sõjaväe pealikud, väikseim
 sajaga, suurim tuhandega võrdne.

Need olid need, kes esimeses kuus läksid üle Jordani, kui
 see ajas üle kallaste, ning ajasid ära kõik oru
 elanikud ida ja lääne suunas.

Kord tulid mõned Benjamini ja Juuda poegadest Taaveti
 linnusesse.

Ja Taavet läks välja neile vastu, rääkis ja ütles neile:
 „Kui te tulete rahuga minu juurde mind aitama, siis mu süda on
 teiega ühes nõus. Aga kui te tulete mind reetma mu vaenlastele,
 kuigi mu kätel ei ole vägivalda, siis nähku seda meie vanemate
 Jumal ja karistagu!”

Aga vaim tuli sangarite peamehe Amaasai peale ja ta ütles:
 „Sinu päralt oleme, Taavet, ja sinu poolt, Iisai poeg! Rahu, rahu olgu sinuga ja rahu su aitajaga, sest sind aitab su Jumal!”
 Siis Taavet võttis nad vastu ja pani väesalkade peameesteks.

Ja Manassest tulid mõned üle Taaveti poole, kui ta koos
 vilistitega tuli sõtta Sauli vastu, ometi ilma et ta neid oleks
 aidanud, sest vilistite vürstid saatsid ta ju ära, öeldes:
 „See maksab meie pead, kui ta jookseb üle oma isanda Sauli juurde!”

Kui ta läks Siklagi, siis tulid Manassest tema poole üle
 Adna, Joosabad, Jediael, Miikael, Joosabad, Elihu ja Siltai -
 Manasse tuhandepeamehed.

Nad aitasid Taavetit röövjõukude vastu, sest nad kõik
 olid vahvad võitlejad ja neist said sõjaväe pealikud.

Sest iga päev tuldi Taaveti juurde, temale appi, kuni
 sõjavägi sai suureks otsekui Jumala sõjavägi.

Taaveti sõjavägi Hebronis Ja see oli sõjaks varustatud meeste peade arv, kes tulid
 Taaveti juurde Hebronisse, et Issanda käsul temale üle anda
 Sauli kuningriik:

Juuda poegi, sõjaks varustatud kilbi- ja piigikandjaid,
 kuus tuhat kaheksasada;

Siimeoni poegi, vahvaid sõjakangelasi, seitse tuhat
 ükssada;

Leevi poegi neli tuhat kuussada;
ja Joojada, Aaroni soo vürst, ning koos temaga kolm tuhat
 seitsesada;

ja Saadok, noor sõjakangelane, ning kaks pealikut tema
 perekonnast;

Benjamini poegi, Sauli vendi, kolm tuhat, sest senini
 hoidus enamik neist ustavalt Sauli soo poole;

Efraimi poegi kakskümmend tuhat kaheksasada,
 sõjakangelased, kuulsad mehed oma perekondades;

Manasse poolest suguharust kaheksateist tuhat, kes olid
 nimeliselt määratud minema Taavetit kuningaks tõstma;

Issaskari poegadest, kes aega mõistsid ja kes teadsid, mida
 Iisrael pidi tegema: nende kakssada peameest ja kõik nende
 vennad nende juhtimisel;

Sebulonist viiskümmend tuhat sõjakõlvulist meest, kes olid
 igasugu sõjariistadega võitluseks varustatud, üksmeelselt valmis
 aitama;

Naftalist tuhat pealikut ja koos nendega kolmkümmend
 seitse tuhat kilpide ja piikidega;

Daani poegadest kakskümmend kaheksa tuhat kuussada
 võitlusvalmis meest;

Aaserist sõjakõlvulisi, võitluseks valmis - nelikümmend
 tuhat;

teiselt poolt Jordanit, ruubenlastest, gaadlastest ja Manasse
 poolest suguharust, igasugu relvastuses sõjakõlvulisi - sada
 kakskümmend tuhat.

Kõik need sõjamehed, väeosadena korraldatud, tulid siira
 südamega Hebronisse, et tõsta Taavet kuningaks kogu Iisraeli
 üle, nõndasamuti oli kogu ülejäänud Iisrael üksmeelselt valmis
 Taavetit kuningaks tõstma.

Nad olid seal Taaveti juures kolm päeva, sõid ja jõid,
 sest nende vennad olid neile seda valmistanud.

Ja needki, kes nende lähedal olid kuni Issaskari, Sebuloni
 ja Naftalini, tõid neile eeslite, kaamelite, muulade ja
 veiste seljas toitu: jahu, viigimarja- ja rosinakakkusid, veini
 ja õli, veiseid ning lambaid ja kitsi; sest Iisraelis oli rõõm.