Piibel.NET
Esimene ajaraamat1. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
29Taaveti korraldused Saalomonile templi ehitamiseks Ja kuningas Taavet ütles tervele kogudusele: „Minu poeg
 Saalomon, ainus Jumala valitu, on noor ja vilumatu, aga töö on
 suur, sest see palee ei ole inimese jaoks, vaid on Issandale
 Jumalale.

Seepärast olen ma kõigest jõust hankinud oma Jumala koja
 tarvis kulda kuldasjadeks, hõbedat hõbeasjadeks, vaske
 vaskasjadeks, rauda raudasjadeks, puid puuasjadeks,
 karneoolikive ja ilustuskive, türkiise ja mosaiikkive,
 kõiksugu hinnalisi kive ja marmorit suurel hulgal.

Ja veel enam, kuna mu Jumala koda on mulle armas, siis ma
 annan oma isiklikust kulla ja hõbeda varast oma Jumala koja
 heaks, lisaks kõigele sellele, mis ma pühakoja tarvis olen
 hankinud:

kolm tuhat talenti kulda, Oofiri kulda, seitse tuhat
 talenti selitatud hõbedat kodade seinte kardamiseks,

kulda kuldasjadeks, hõbedat hõbeasjadeks ja igasuguseks
 seppade käsitööks. Kes tahaks täna vabatahtlikult ka oma kätt
 Issanda heaks täita?”

Ja perekondade peamehed, Iisraeli suguharude vürstid,
 tuhande- ja sajapealikud ning kuninga tööde ülevaatajad andsid
 vabatahtlikke ande.

Nad andsid Jumala koja töö heaks viis tuhat talenti ja
 kümme tuhat adarkoni kulda, kümme tuhat talenti hõbedat,
 kaheksateist tuhat talenti vaske ja sada tuhat talenti rauda.

Ja kellel leidus kalliskive, andis need Issanda koja
 varanduste hulka geersonlase Jehieli käe alla.

Ja rahvas rõõmustas nende vabatahtlike andide pärast, sest
 nad olid rõõmsa südamega Issandale ande andnud; ja kuningas
 Taavetki oli väga rõõmus.

Taaveti kiituslaul Ja Taavet kiitis Issandat terve koguduse silma ees. Taavet
 ütles:
 „Ole kiidetud, Issand, meie isa Iisraeli Jumal, ikka ja igavesti!

Sinul, Issand, on suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au, kõik, mis on taevas ja maa peal. Sinul, Issand, on kuningriik ja sa oled ennast tõstnud kõigile peaks.
Rikkus ja au tulevad sinult, sina valitsed kõike, sinu käes on jõud ja vägi, sinu käes on voli kõike teha suureks ja tugevaks.
Ja nüüd, meie Jumal, me täname sind, ja me ülistame sinu aulist nime!
Sest kes olen mina ja kes on mu rahvas, et meil on jõudu nõnda vabatahtlikult anda? Tõesti, kõik tuleb sinult ja sinu käest oleme sulle andnud!
Sest me oleme võõrad su ees ja majalised, nõnda nagu kõik meie vanemad. Meie päevad maa peal on otsekui vari ja lootust ei ole.
Issand, meie Jumal, kogu see rikkus, mille oleme hankinud, et ehitada sulle koda, su pühale nimele, on sinu käest, ja sinu oma on kõik.
Ja ma tean, mu Jumal, et sina katsud südame läbi ja tunned aususest rõõmu. Mina olen siirast südamest kõike seda vabatahtlikult andnud ja olen nüüd rõõmuga näinud, et ka su rahvas, kes siin on, on sulle vabatahtlikult andnud.

  Issand, meie vanemate Aabrahami, Iisaki ja Iisraeli Jumal,
 hoia seesugust meelsust igavesti oma rahva südames ja juhi nende
 süda enese poole!

Ja anna mu pojale Saalomonile siiras süda, et ta paneks
 tähele su käske, manitsusi ja seadlusi, ja teeks kõike seda ning
 ehitaks selle palee, mille jaoks ma olen teinud ettevalmistusi!”

Siis ütles Taavet tervele kogudusele: „Kiitke nüüd
 Issandat, oma Jumalat!” Ja terve kogudus kiitis Issandat, oma
 vanemate Jumalat, ja nad kummardasid ning heitsid Issanda ja
 kuninga ette.

Saalomon võitakse kuningaks Ja järgmisel päeval tapsid nad Issandale tapaohvreid ja
 ohverdasid Issandale põletusohvreid: tuhat härjavärssi, tuhat
 jäära ja tuhat talle koos nende joogiohvritega ja palju
 tapaohvreid kogu Iisraeli eest.

Ja nad sõid ja jõid sel päeval suure rõõmuga Issanda ees
 ja tõstsid Saalomoni, Taaveti poja, teist korda kuningaks; nad
 võidsid tema Issanda vürstiks ja Saadoki preestriks.

Ja Saalomon istus Issanda aujärjel kui kuningas oma
 isa Taaveti asemel, ja tal oli edu; ja kogu Iisrael kuulas
 teda.

Kõik vürstid ja vägevad, samuti ka kõik kuningas Taaveti
 pojad heitsid kuningas Saalomoni alamaiks.

Ja Issand tegi Saalomoni väga suureks kogu Iisraeli
 silma ees ning andis temale kuningliku au, millist ei olnud
 ühelgi kuningal, kes enne teda Iisraelis oli olnud.

Taavet, Iisai poeg, valitses kogu Iisraeli üle.
Ja aega, mis ta Iisraelis valitses, oli nelikümmend
 aastat; Hebronis valitses ta seitse aastat ja Jeruusalemmas
 valitses ta kolmkümmend kolm aastat.

Siis ta suri kõrges vanuses, tal oli olnud küllalt päevi,
 rikkust ja au, ja tema poeg Saalomon sai tema asemel kuningaks.

Ja kuningas Taaveti lood, varasemad ja hilisemad, vaata,
 need on kirja pandud nägija Saamueli lugudes, prohvet Naatani
 lugudes ja ilmutaja Gaadi lugudes

koos kogu tema valitsemise ja võimu ning sündmustega, mis
 juhtusid temale ja Iisraelile ning kõigi maade kuningriikidele.