Piibel.NET
NehemjaNehemja
 
Eestikeelne Piibel 1997
8Esra loeb rahvale Seadust Siis kogunes terve rahvas nagu üks mees Veevärava esisele
 väljakule, ja nad ütlesid kirjatundjale Esrale, et ta tooks Moosese
 Seaduse raamatu, mille Issand Iisraelile oli andnud.

Ja preester Esra tõi Seaduse koguduse ette, niihästi meeste
 kui naiste ette, ja kõigi ette, kes mõistsid kuulata, seitsmenda kuu
 esimesel päeval.

Ja ta luges seda Veevärava esisel väljakul koidust keskpäevani
 meeste ja naiste ning arusaajate ees; ja kogu rahva tähelepanu oli
 suunatud Seaduse raamatule.

Ja Esra, kirjatundja, seisis puust laval, mis selleks oli
 ehitatud, ja tema kõrval seisid Mattitja, Sema, Anaja, Uurija,
 Hilkija ja Maaseja paremal pool, ja Pedaja, Miisael, Malkija, Haasum,
 Hasbaddana, Sakarja ja Mesullam vasakul pool.

Ja Esra avas raamatu kogu rahva nähes, sest ta seisis kõrgemal
 kui kõik muu rahvas; ja kui ta selle avas, tõusis kogu rahvas püsti.

Ja Esra kiitis Issandat, suurt Jumalat, ja kogu rahvas vastas
 käsi tõstes: „Aamen, aamen!” Ja nad põlvitasid ning heitsid Issanda
 ette silmili maha.

Ja Jeesua, Baani, Seerebja, Jaamin, Akkub, Sabbetai, Hoodija,
 Maaseja, Keliita, Asarja, Joosabad, Haanan, Pelaja, leviidid,
 õpetasid rahvale Seadust ja rahvas seisis püsti.

Ja nad lugesid raamatut, Jumala Seadust, peatükkide kaupa ja
 andsid seletust, nõnda et loetust aru saadi.

Ja Nehemja, kes oli maavalitseja, ja preester Esra, kirjatundja,
 ja leviidid, kes rahvast õpetasid, ütlesid kogu rahvale: „See päev
 on pühitsetud Issandale, teie Jumalale. Ärge leinake ja ärge nutke!”
 Sest kogu rahvas nuttis, kui nad Seaduse sõnu kuulsid.

Ja ta ütles neile: „Minge sööge rasvaseid roogi ja jooge
 magusaid jooke, ja läkitage osa neile, kellel midagi ei ole
 valmistatud! Sest see päev on pühitsetud meie Issandale. Ja ärge
 kurvastage, sest rõõm Issandast on teie ramm!”

Ja leviidid vaigistasid rahvakogu, öeldes: „Rahunege, sest see
 päev on püha! Ja ärge kurvastage!”

Siis läks kogu rahvas sööma ja jooma, läkitama teistelegi osa
 ja pidama suurt rõõmupidu, sest nad mõistsid sõnu, mis neile oli
 teatavaks tehtud.

Ja teisel päeval tulid kokku kogu rahva perekondade peamehed,
 preestrid ja leviidid kirjatundja Esra juurde Seaduse sõnu tundma
 õppima.

Ja nad leidsid Seaduses, mille Issand Moosese läbi oli
 andnud, kirjutatud olevat, et Iisraeli lapsed pidid pühade ajal
 seitsmendas kuus elama lehtmajades,

ja et kõigis nende linnades ja Jeruusalemmas pidi kuulutatama
 ja hüütama, öeldes: „Minge mägedele ja tooge õlipuu või metsõlipuu
 oksi ja mürdi, palmi või muu leherikka puu oksi lehtmajade
 tegemiseks, nagu on kirjutatud!”

Ja rahvas läks ja tõi ning tegi enesele lehtmaju, igaüks oma
 katusele ja õue ja Jumala koja õuedesse, Veevärava väljakule ja
 Efraimi värava väljakule.

Ja terve kogudus, kes vangist oli tagasi tulnud, tegi lehtmaju
 ja elas lehtmajades, sest Joosua, Nuuni poja päevist selle päevani ei
 olnud Iisraeli lapsed nõnda teinud. Ja rõõm oli väga suur.

Ja Jumala Seaduse raamatut loeti iga päev, esimesest
 päevast viimase päevani. Ja nad pidasid püha seitse päeva, ja
 kaheksandal päeval oli lõpetuspüha seatud viisi järgi.