Piibel.NET
JoosuaJoosua
 
Eestikeelne Piibel 1997
6Jeeriko vallutamine Aga Jeeriko sulges oma väravad ja jäi suletuks Iisraeli
 laste pärast, ükski ei pääsenud välja ega sisse.

Siis Issand ütles Joosuale: „Vaata, ma annan su kätte
 Jeeriko ja selle kuninga ning võitlusvõimelised sõjamehed,
 vaprad mehed.

Käige siis ümber linna, kõik sõjamehed, tehes ühe tiiru
 ümber linna; tee nõnda kuus päeva!

Ja seitse preestrit kandku seitset jäärasarve laeka ees!
 Seitsmendal päeval aga käige seitse korda ümber linna ja
 preestrid puhugu sarvi!

Ja kui sarve pikalt puhutakse, kui te kuulete sarve häält,
 siis tõstku kogu rahvas suurt sõjakisa; siis langeb linnamüür
 sealsamas ja rahvas mingu üles, igaüks otse oma kohalt!”

Siis kutsus Joosua, Nuuni poeg, preestrid ja ütles neile:
 „Kandke seaduselaegast, ja seitse preestrit kandku seitset
 jäärasarve Issanda laeka ees!”

Aga rahvale ta ütles: „Minge ja käige ümber linna, ja need,
 kes on relvastatud, käigu Issanda laeka ees!”

Ja sündis, nagu Joosua rahvale ütles. Need seitse
 preestrit, kes kandsid seitset jäärasarve Issanda ees, läksid ja
 puhusid sarvi, ja Issanda seaduselaegas käis nende järel.

Ja kes olid relvastatud, käisid sarvi puhuvate preestrite
 ees, aga laeka järel käis järelvägi, ja sarvi puhuti lakkamatult.

Ja Joosua andis rahvale käsu, öeldes: „Ärge karjuge ja
 ärge tehke häält, ärgu tulgu teie suust sõnagi kuni selle
 päevani, millal ma teile ütlen: Karjuge! Siis karjuge!”

Ja ta laskis Issanda laeka käia ümber linna, ühe korra
 ringi; siis nad tulid leeri ja jäid ööseks leeri.

Ja Joosua tõusis hommikul vara ning preestrid tõstsid üles
 Issanda laeka.

Ja need seitse preestrit, kes kandsid seitset jäärasarve
 Issanda laeka ees, läksid aina ja puhusid sarvi, ja kes olid
 relvastatud, käisid nende ees, ja Issanda laeka järel käis
 järelvägi, ja sarvi puhuti lakkamatult.

Nad käisid ka teisel päeval ühe korra ümber linna ja tulid
 tagasi leeri; nõnda tegid nad kuus päeva.

Aga seitsmendal päeval tõusid nad vara koiduajal ja käisid
 selsamal kombel seitse korda ümber linna; üksnes sel päeval
 käisid nad seitse korda ümber linna.

Ja kui seitsmendal korral preestrid puhusid sarvi, ütles
 Joosua rahvale: „Karjuge, sest Issand annab linna teile!

Linn ja kõik, mis selles on, tuleb hävitada Issanda auks!
 Ainult hoor Raahab jäägu ellu, tema ja kõik, kes on koos temaga
 ta kojas, sest tema peitis meie läkitatud käskjalgu!

Aga teie ise hoiduge hävitatavast eemale, et te himustades
 ei võtaks midagi hävitatavast ega viiks Iisraeli leeri vande
 alla ega tõukaks õnnetusse!

Kõik hõbe ja kuld, vask- ja raudriistad on aga pühitsetud
 Issandale ja need tulgu Issanda varanduste hulka!”

Siis rahvas hakkas karjuma ja puhuti sarvi. Ja sündis, kui
 rahvas kuulis sarvehäält ja rahvas hakkas karjuma suure
 sõjakisaga, et müür varises oma jala pealt ja rahvas läks üles
 linna, igaüks otse oma kohalt, ja nad vallutasid linna.

Ja nad hävitasid mõõgateraga sootuks kõik, kes linnas
 olid, niihästi mehed kui naised, niihästi noored kui vanad,
 samuti härjad, lambad ja eeslid.

Aga neile kahele mehele, kes olid maad kuulanud, ütles
 Joosua: „Minge hooranaise kotta ja tooge sealt välja naine ja
 kõik, kes tal on, nagu te temale olete vandega tõotanud!”

Siis läksid need noored mehed, maakuulajad, ja tõid välja
 Raahabi, tema isa, ema, vennad ja kõik, kes tal olid; nad tõid
 välja kogu tema suguvõsa ja jätsid need väljapoole Iisraeli
 leeri.

Ja nad põletasid tulega ära linna ja kõik, mis seal sees
 oli; ainult hõbeda ja kulla, vask- ja raudriistad panid nad
 Issanda koja varanduste hulka.

Aga hoor Raahabi ja tema isa pere ja kõik, kes tal olid,
 jättis Joosua ellu, ja ta elab Iisraeli keskel tänapäevani,
 sellepärast et ta peitis käskjalgu, keda Joosua oli läkitanud
 Jeerikot uurima.

Sel ajal vandus Joosua vande, öeldes: „Neetud olgu Issanda
 ees mees, kes asub üles ehitama seda Jeeriko linna! Oma
 esmasündinu hinnaga rajab ta selle ja oma noorima hinnaga
 paneb ta sellele väravad ette.”

Ja Issand oli Joosuaga, kes sai kuulsaks kogu maal.