Piibel.NET
Hesekiel
 
Eestikeelne Piibel 1997
39Ennustus Googile Ja sina, inimesepoeg, kuuluta prohvetlikult Googile ning
 ütle: Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma tulen sulle kallale,
 Goog, Meseki ja Tubali vürst.

Ma talutan sind ringi ja kõnnitan sind, toon su kõige
 kaugemast põhjast ja viin su Iisraeli mägedele.

Aga ma löön su ammu sinu vasakust käest ja lasen su nooled
 langeda sinu paremast käest.

Iisraeli mägedele langed sa maha, sina ja kõik su
 jõugud ja rahvad, kes on koos sinuga; ma annan su roaks
 röövlindudele, kõigile tiivulistele, ja metsloomadele.

Sa langed lagedale väljale. Sest mina olen rääkinud, ütleb
 Issand Jumal.

Ja mina läkitan tule Maagoogi ja nende kallale, kes
 elavad julgesti saartel. Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand.

Ja ma teen tuntuks oma püha nime mu Iisraeli rahva keskel
 ega lase enam teotada oma püha nime. Ja paganad saavad tunda,
 et mina olen Issand, kes on Iisraelis püha.

Vaata, see tuleb ja see sünnib, ütleb Issand Jumal; see on
 see päev, millest ma olen rääkinud.

Iisraeli linnade elanikud lähevad välja ning süütavad ja
 põletavad relvi, väikesi ja suuri kilpe, ambusid ja nooli, nuiasid
 ja piike; ja nad teevad nendega tuld seitse aastat.

Nad ei kanna puid väljalt ega korja metsadest, sest nad
 teevad tuld relvadega; nad võtavad saaki neilt, kes neid
 röövisid, ja riisuvad neilt, kes neid riisusid, ütleb Issand
 Jumal.

Ja sel päeval ma annan Googile seal, Iisraelis, hauapaiga
 Ränduriorus ida pool merd; see suleb ränduritele tee ja sinna
 maetakse Goog ja kogu ta väehulk, ja seda nimetatakse „Googi
 vägede oruks”.

Ja Iisraeli sugu matab neid seitse kuud, et puhastada
 maad.

Kogu maa rahvas on matmas ja see on neile kiituseks
 päeval, kui ma ilmutan oma au, ütleb Issand Jumal.

Nad valivad kindlad mehed, kes käivad maa läbi, et seda
 puhastada, ja matavad läbiläinuist need, kes on veel jäänud maa peale;
 seitsme kuu pärast hakkavad nad seda läbi uurima.

Kui need käivad maa läbi ja keegi neist näeb
 inimese luud, siis peab ta selle kõrvale panema märgikivi,
 seniks kui matjad matavad selle „Googi vägede orgu”.

Ka ühe linna nimi on „Vägede linn”. Nõnda nad puhastavad maa.
Ja sina, inimesepoeg! Nõnda ütleb Issand Jumal: Ütle
 igasugu tiivulistele lindudele ja kõigile metsloomadele: Kogunege
 ja tulge, tulge kokku igalt poolt minu tapaohvriks, mida ma
 teie jaoks ohverdan, suureks tapaohvriks Iisraeli mägedel; sööge
 liha ja jooge verd!

Sööge sangarite liha ja jooge maa vürstide verd, jäärasid,
 tallesid, sikke ja härjavärsse - neid kõiki on Baasanis
 nuumatud!

Sööge rasva küllastuseni ja jooge verd joobumiseni mu
 tapaohvrist, mida ma teile ohverdan!

Küllastuge mu lauas hobustest ja ratsanikest, sangaritest
 ja igasugu sõjameestest, ütleb Issand Jumal.

Jumal taastab Iisraeli Ja ma ilmutan oma au paganate keskel ning kõik paganad
 saavad näha minu kohut, mida ma mõistan, ja minu kätt, mille ma
 panen nende peale.

Aga Iisraeli sugu saab tunda, et mina, Issand, olen nende
 Jumal, alates sellest päevast ja edaspidi.

Ja paganad saavad teada, et Iisraeli sugu on vangi läinud
 omaenese süü pärast, sellepärast et nad olid minu vastu truuduseta ja
 et mina peitsin nende eest oma palge ning andsin nad nende
 vaenlaste kätte, nõnda et nad kõik langesid mõõga läbi.

Mina talitasin nendega nende rüvedust ja üleastumist mööda
 ja peitsin nende eest oma palge.

Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Nüüd pööran ma Jaakobi
 vangipõlve ja halastan kogu Iisraeli soo peale ning olen kiivas oma
 püha nime pärast.

Ja nad peavad unustama oma teotuse ja kõik oma
 truudusetuse, mida nad on osutanud minu vastu, kui nad julgesti
 elavad oma maal ja ükski ei hirmuta neid.

Kui ma toon nad tagasi rahvaste seast ja kogun nad nende
 vaenlaste maadest, siis ma ilmutan nende kaudu oma pühadust
 paljude paganate silme ees.

Ja nad saavad tunda, et mina, Issand, olen nende Jumal,
 kes saatis nad vangi paganate juurde, aga kes kogub nad jälle
 nende oma maale ega jäta enam ühtegi neist sinna.

Ma ei peida enam oma palet nende eest, sest ma valan oma
 Vaimu Iisraeli soo peale, ütleb Issand Jumal.”