Piibel.NET
Otsing Tn 9,18;Ef 2,8–9;Jh 13,31–35; 1Mak 2,1–14
(22 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Taaniel 9 Pööra, mu Jumal, oma kõrv ja kuule, ava oma silmad ja vaata meie hävingut ja linna, millele on pandud sinu nimi, sest me ei heida oma anumisi su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid sinu suure halastuse pärast!
Johannese 13 Kui nüüd Juudas oli lahkunud, ütles Jeesus: „Nüüd on Inimese Poeg kirgastatud ja Jumal on temas kirgastatud.
Kui Jumal on temas kirgastatud, siis kirgastab Jumal temas ka ennast ja ta kirgastab teda just nüüd.
Lapsed, ma olen teiega veel pisut aega. Te hakkate mind otsima, ja nagu ma ütlesin juutidele: „Kuhu mina lähen, sinna ei saa teie tulla”, nii ütlen ma praegu ka teile.
Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist!
Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.”
Efesose 2 Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -,
mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.
1. Makkabite 2 Neil päevil tõusis Mattatias, Siimeoni poja Johannese poeg, preester Joojaribi poegade hulgast Jeruusalemmast. Ta elas aga Moodeinis.
Ja temal oli viis poega: Johannes, keda hüüti Gaddiks,
Siimon, keda hüüti Tassiks,
Juudas, keda hüüti Makkabiks,
Eleasar, keda hüüti Avaraniks, Joonatan, keda hüüti Apfuseks.
Kui tema nägi neid pühaduseteotusi, mis Juudas ja Jeruusalemmas sündisid,
siis ta ütles: „Häda mulle! Miks olen sündinud nägema oma rahva hukkumist ja püha linna hävingut, istudes siin jõude, kui linn on antud vaenlastele ja pühakoda võõraste kätte?
Tema templist on saanud otsekui põlatud mees,
selle toredad riistad on saagiks viidud. Tema lapsukesed on tapetud tänavail, noored mehed vaenlase mõõgaga.
Kas on rahvast, kes ei ole vallutanud tema kuningriiki ega ole võtnud temalt saaki?
Kõik tema ehted on röövitud, vabast on saanud ori.
Jah, vaata, mis meile oli püha, mis meile oli ilus ja uhke, see on hävitatud ja paganad on seda teotanud.
Milleks me veel elame?”
Ja Mattatias ja tema pojad käristasid oma riided lõhki, panid endile kotiriide ümber ja leinasid väga.