Piibel.NET
Johannese evangeeliumJohannese
 
Eestikeelne Piibel 1997
13Jeesus peseb jüngrite jalgu Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud
 minna sellest maailmast ära Isa juurde, siis tema, kes oli armastanud
 omi selles maailmas, armastas neid lõpuni.

Ja õhtusöömaajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas
 Iskarioti, Siimona poja südamesse, et ta tema reedaks,

ja kui Jeesus teadis, et Isa on andnud tema kätte kõik ning et
 ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde,

tõusis ta õhtusöömaajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku
 ning sidus selle endale vööle.

Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite
 jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl.

Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde. Too ütles temale: „Issand,
 kas sina tahad pesta minu jalgu?”

Jeesus vastas: „Mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga
 küll sa pärast saad aru.”

Peetrus ütles talle: „Mitte mingil juhul ei pese sina mu
 jalgu!”
 Jeesus vastas talle: „Kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa
 minuga.”

Siimon Peetrus ütles talle: „Issand, ära siis pese üksnes mu
 jalgu, vaid ka käsi ja pead.”

Jeesus ütles talle: „Puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui
 jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte
 kõik.”

Ta ju teadis, kes tema reedab, seepärast ta ütleski: „Teie ei
 ole kõik puhtad.”

Kui ta nüüd nende jalad oli pesnud ja oma kuue võtnud ning
 jälle lauda asunud, ütles ta neile: „Kas te saate aru, mida ma olen
 teile teinud?

Te hüüate mind „Õpetaja” ja „Issand”, ja seda te ütlete
 õigesti, sest see ma olen.

Kui nüüd mina, Issand ja Õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis
 tuleb teilgi pesta üksteise jalgu,

sest ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda,
 nagu mina olen teile teinud.

Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand
 ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud.

Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka teete.
Ma ei ütle seda teie kõikide kohta. Mina tean, keda ma olen
 valinud. Kuid Kiri peab minema täide: „See, kes minu leiba sööb, on
 pöördunud minu vastu.”

Ma ütlen teile seda juba praegu, enne kui see sünnib, et kui
 see sünnib, te usuksite, et mina olen see.

Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes võtab vastu selle, kelle
 mina saadan, see võtab vastu minu, aga kes võtab vastu minu, see
 võtab vastu tema, kes on minu saatnud.”

Jeesus viitab äraandjale Seda öelnud, võpatas Jeesus vaimus ja tunnistas: „Tõesti,
 tõesti, ma ütlen teile, üks teie seast reedab minu.”

Jüngrid vaatasid nõutuses üksteisele otsa ega osanud arvata,
 kelle kohta ta seda ütleb.

Üks ta jüngritest, see, keda Jeesus armastas, oli tema kõrval lauas.
Siimon Peetrus noogutas nüüd peaga selle poole, öeldes: „Küsi
 temalt, kes
 see on, kellest ta räägib?”

See jünger nõjatus siis Jeesuse rinnale ja ütles talle:
 „Issand, kes see on?”

Siis vastas Jeesus: „Seesama, kelle jaoks ma kastan
 palakese ja annan talle.” Siis ta kastis palakese ja andis Juudas
 Iskariotile, Siimona pojale.

Ja palakese järel läks saatan temasse. Jeesus ütles
 talle nüüd: „Mida sa teed, tee kiiresti!”

Lauasistujatest ei taibanud aga keegi, mille kohta Jeesus talle
 nii ütles,

sest mõned arvasid, kuna Juudas oli kukruhoidja, et Jeesus
 ütles talle: „Osta, mida vajame pühadeks!” või et ta käskis anda
 midagi vaestele.

Kui siis Juudas oli võtnud palakese vastu, lahkus ta kohe.
 Aga oli öö.

Jeesus annab armastuskäsu Kui nüüd Juudas oli lahkunud, ütles Jeesus: „Nüüd on Inimese
 Poeg kirgastatud ja Jumal on temas kirgastatud.

Kui Jumal on temas kirgastatud, siis kirgastab Jumal temas ka
 ennast ja ta kirgastab teda just nüüd.

Lapsed, ma olen teiega veel pisut aega. Te hakkate mind otsima,
 ja nagu ma ütlesin juutidele: „Kuhu mina lähen, sinna ei saa teie
 tulla”, nii ütlen ma praegu ka teile.

Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina
 teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist!

Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te
 üksteist armastate.”

Jeesus kuulutab ette, et Peetrus ta salgab Siimon Peetrus küsis temalt: „Issand, kuhu sa lähed?” Jeesus
 vastas: „Kuhu mina lähen, sinna ei saa sina mulle praegu järgneda, aga
 sa järgned hiljem.”

Peetrus ütles talle: „Issand, miks ma siis praegu ei saa
 sulle järgneda? Ma annan oma elu sinu eest.”

Jeesus vastas: „Kas sina annad oma elu minu eest? Tõesti,
 tõesti, ma ütlen sulle, kukk ei laula enne, kui sina oled mind juba
 kolm korda salanud.