Piibel.NET
Otsing Srk 42:15-25; Ps 32:2-3,4-5,6-7,8-9; Mk 10:46-52
(26 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 32 Õnnis on inimene, kellele Issand pahategu ei arvesta ja kelle vaimus ei ole kavalust.
Kui ma vaikisin, nõrkesid mu luud-liikmed mu päevasest oigamisest.
Sest päevad ja ööd oli su käsi raskesti mu peal; mu üdi on ära kuivanud nagu suvekuumuses. Sela.
Oma patu ma andsin sulle teada ja oma pahategu ma ei katnud kinni; ma ütlesin: „Ma tunnistan Issandale oma üleastumised.” Siis andsid sina mu patu süüteo andeks. Sela.
Sellepärast palugu sind kõik vagad sel ajal, kui sa oled leitav; tõepoolest, suurte vete tulv ei ulatu nende ligi.
Sina oled mulle peidupaigaks, sa hoiad mind õnnetuse eest; sa ümbritsed mind pääsemise hõiskamisega. Sela.
Sina ütled: „Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides.”
Ärge olge nagu hobused, nagu muulad ilma aruta; neid tuleb suuliste ja valjastega taltsaks teha, muidu nad ei tule su ligi.
Markuse 10 Ja nad tulid Jeerikosse. Ja kui Jeesus ja ta jüngrid koos üsna suure rahvahulgaga Jeerikost välja läksid, istus tee ääres pime kerjus Bartimeus, Timeuse poeg.
Ja kui see kuulis, et Jeesus Naatsaretlane on seal, hakkas ta karjuma: „Jeesus, Taaveti Poeg, halasta minu peale!”
Ja paljud sõitlesid teda, et ta vaikiks, tema aga karjus veelgi enam: „Taaveti Poeg, halasta minu peale!”
Ja Jeesus ütles seisatades: „Kutsuge ta siia!” Ja nad kutsusid pimedat: „Ole julge, tõuse üles, tema kutsub sind!”
Pime viskas kuue seljast, hüppas püsti ja tuli Jeesuse juurde.
Ja Jeesus päris temalt: „Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?” Aga pime ütles talle: „Rabbuuni + Arameakeelne sõna rabbuuni 'minu õpetaja' on aupaklikum kõnetus kui lihtsalt rabi (vrd Mt 23:7). , et ma jälle näeksin!”
Ja Jeesus ütles talle: „Mine, sinu usk on su päästnud!” Ja kohe nägi ta jälle ning läks Jeesusega teele kaasa.
Siiraki 42 Ma tahan nüüd meenutada Issanda tegusid ja jutustada, mida olen näinud. Issanda teod on sündinud tema sõna läbi.
Päike valgustab ja paistab kõigi peale ja Issanda teod on täis tema enese auhiilgust.
Issand ei ole pühitsetuilegi võimaldanud üles lugeda kõiki tema imetegusid, mis Issand, Kõigeväeline, on kinnitanud, et maailm seisaks kindlana tema auhiilguses.
Issand uurib sügavikku ja südant, ja mõistab nende riukaid, sest Kõigekõrgem on kõiketeadja ja näeb aegade märke.
Tema kuulutab minevikku ja tulevikku ning ilmutab salaasjade jälgi.
Ükski mõte ei lähe temal kaotsi, ükski sõna ei jää temale saladuseks.
Oma tarkuse suured teod on ta hästi teinud, nõnda, et need jäävad igavikust igavikku. Midagi ei ole lisada, midagi ei ole ära võtta, ja temale ei ole vaja ühtki nõuandjat.
Kui imetlusväärsed on kõik tema teod, ja mis neist tuntakse, on kübemeke.
Need kõik elavad ja jäävad igavesti, igaks otstarbeks, ja kõik kuulavad tema sõna.
Kõik on paari kaupa, teineteisega vastamisi, ja tema ei ole teinud midagi, mis on puudulik.