Piibel.NET
Otsing Rm 16:1-16; Mt 14:3-9
(23 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Matteuse 14 Heroodes oli ju Johannese kinni võtnud, aheldanud ja pannud vanglasse Heroodiase, oma venna Filippuse naise pärast,
sest Johannes oli talle öelnud: „Sa ei tohi teda pidada!”
Ja Heroodes oleks tahtnud Johannese tappa, kuid kartis rahvast, sest Johannest peeti prohvetiks.
Aga kui tuli Heroodese sünnipäev, tantsis Heroodiase tütar nende keskel ja meeldis Heroodesele,
nõnda et ta vandega tõotas talle anda, mida ta iganes soovib.
Tema aga lausus oma ema õhutusel: „Anna mulle vaagnal Ristija Johannese pea!”
Kuningas kurvastas, kuid vande ja piduliste pärast käskis talle selle anda.
Rooma 16 Ma jätan teie hoolde meie õe Foibe, kes on Kenkrea koguduse teenistuses.
Võtke ta vastu Issandas nagu pühadele kohane ning toetage teda, milles tal iganes teid vaja läheb, sest tema isegi on olnud paljudele toeks, ka minule endale!
Tervitage minu kaastöölisi Kristuses Jeesuses, Priskat ja Akvilat,
kes minu hinge eest oma pea on pannud kaalule, keda ei täna üksnes mina, vaid ka kõik paganate kogudused;
tervitage ka kogudust nende kojas! Tervitage mu armast Epainetost, kes oli Aasia provintsis esimene pöörduma Kristuse poole!
Tervitage Maarjat, kes on teie eest palju vaeva näinud!
Tervitage Andronikost ja Juniast, mu sugulasi ja vanglakaaslasi, kes on silmapaistvad apostlite seas; nemad olid kristlased juba enne mind.
Tervitage Ampliatust, mu armast Issandas!
Tervitage Urbanust, meie kaastöölist Issandas, ja mu armast Stahhüst!
Tervitage Apellest, kes on tunnustatud kristlane! Tervitage Aristobulose omi!
Tervitage Heroodioni, mu sugulast! Tervitage Narkissose omadest neid, kes on Issandas!
Tervitage Trüfainat ja Trüfoosat, kes näevad vaeva Issandale! Tervitage armast õde Persist, kes on palju vaeva näinud Issandale!
Tervitage Issandas valitud Ruufust ja tema ema, kes on ka minu emaks olnud!
Tervitage Asünkritost, Flegonit, Hermest, Patrobast, Hermast ja vendi, kes on nendega!
Tervitage Filologost ja Juuliat, Neereust ja ta õde ja Olümpast ning kõiki pühasid, kes on nendega!
Tervitage üksteist püha suudlusega! Kõik Kristuse kogudused tervitavad teid!