Piibel.NET
Otsing Ps 96:1-9; Js 14:3-11; Mt 14:1-12
(30 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 96 Laulge Issandale uus laul, laulge Issandale, kõik maailm!
Laulge Issandale, kiitke tema nime, kuulutage päevast päeva tema päästet!
Jutustage paganate seas tema au, tema imeasju kõigi rahvaste seas!
Sest Issand on suur ja väga kiidetav ja tema on kardetavam kui kõik muud jumalad.
Sest teiste rahvaste jumalad on ebajumalad, aga Issand on teinud taeva.
Aulikkus ja auhiilgus on tema palge ees, võimsus ja ilu on tema pühamus.
Rahvaste suguvõsad! Andke Issandale, andke Issandale au ja võimus!
Andke Issandale tema nime au, tooge annetusi ja tulge tema õuedesse!
Kummardage Issandat pühas ehtes, kõik maailm värisegu tema palge ees!
Jesaja 14 Ja sel päeval, kui Issand annab sulle rahu vaevast ja ahistusest ning raskest tööst, mida sa pidid tegema,
hakkad sa laulma seda pilkelaulu Paabeli kuningast ja ütled: Kuidas on siis nüüd kallaletung lakanud, rõhumisele lõpp tulnud?
Issand on katki murdnud õelate kepi, võimutsejate vitsa,
mis lõi rahvaid raevus lõppemata löökidega, mis rahvusi valitses vihas lakkamatu jälitusega.
Kogu maa tõmbab hinge, puhkab, nad rõkatavad rõõmust.
Sinust tunnevad rõõmu ka küpressid ja Liibanoni seedrid: „Sest ajast, kui sa lamad maas, ei tule keegi meid raiuma!”
Surmavald all on liikvel sinu pärast, et võtta vastu su tulekut: ta äratab sinu pärast surnute vaimud, kõik maa juhid, laseb nende aujärgedelt tõusta kõik rahvaste kuningad.
Need kõik kostavad ja ütlevad sulle: „Sinagi oled jäänud jõuetuks nagu meie, oled saanud meie sarnaseks!”
Alla surmavalda on tõugatud su kõrkus, su naablite helinad; su alla on laotatud ussikesi ja sind katavad vaglad.
Matteuse 14 Tol ajal sai nelivürst Heroodes + Nelivürst Heroodes Antipas.   kuulda, mida Jeesusest räägiti.
Ja ta ütles oma meestele: „See on Ristija Johannes! Tema on üles äratatud surnuist ja seepärast toimivad imeväed tema kaudu.”
Heroodes oli ju Johannese kinni võtnud, aheldanud ja pannud vanglasse Heroodiase, oma venna Filippuse naise pärast,
sest Johannes oli talle öelnud: „Sa ei tohi teda pidada!”
Ja Heroodes oleks tahtnud Johannese tappa, kuid kartis rahvast, sest Johannest peeti prohvetiks.
Aga kui tuli Heroodese sünnipäev, tantsis Heroodiase tütar nende keskel ja meeldis Heroodesele,
nõnda et ta vandega tõotas talle anda, mida ta iganes soovib.