Piibel.NET
Otsing Ps 80:5-15a;Rm 5:12-21;Tn 9:8-19
(33 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 80 Issand, vägede Jumal, kui kaua sa lased suitseda oma viha oma rahva palvest hoolimata?
Sa oled neid söötnud nutuleivaga ja jootnud rohke silmaveega.
Sa oled meid pannud riiuasjaks meie naabritele ja meie vaenlased irvitavad meie üle.
Vägede Jumal, uuenda meie olukord ja lase paista oma pale, siis oleme päästetud!
Sina tõid viinapuu Egiptusest; sina ajasid ära rahvad ja istutasid selle nende asemele.
Sa tasandasid temale koha, ja ta ajas laiali oma juured ning täitis maa.
Tema varjuga kattusid mäed, tema okstega Jumala seedrid.
Tema väädid ulatusid mereni ja ta võsud Frati jõeni.
Miks oled kiskunud maha tema müürid, nõnda et kõik teekäijad tema küljest nopivad?
Metssiga tuustib teda ja loomad väljal on ta paljaks söönud.
Vägede Jumal, pöördu ometi, vaata taevast ja näe ning tule katsuma seda viinapuud
Taaniel 9 Issand! Meil on häbi silmis, meie kuningail, meie vürstidel ja meie vanemail, et me oleme sinu vastu pattu teinud.
Issandal, meie Jumalal, on halastus ja andeksand, kuigi me oleme hakanud temale vastu
ega ole kuulanud Issanda, oma Jumala häält, et oleksime käinud tema õpetuste järgi, mis ta pani meie ette oma sulaste prohvetite läbi,
vaid kogu Iisrael on astunud üle su Seadusest ja on taganenud sellest, võtmata kuulda su häält. Seepärast on meie peale valatud see vanne, mille ta on vandunud, mis Jumala sulase Moosese Seaduses on kirja pandud. Sest me oleme tema vastu pattu teinud.
Ja tema on tõeks teinud oma sõnad, mis ta meie ja meie valitsejate kohta, kes meie üle valitsesid, on rääkinud, saates meile nii suure õnnetuse, mille sarnast ei ole sündinud kogu taeva all, nagu see on sündinud Jeruusalemmas.
Nõnda nagu Moosese Seaduses on kirjutatud, nõnda tuli kogu see õnnetus meie peale. Aga me ei ole Issanda, oma Jumala palet mitte leevendanud, et oleksime pöördunud oma süütegudest ja tähele pannud sinu tõde.
Seepärast oli Issand valvas ja tõi selle õnnetuse meie peale; sest Issand, meie Jumal, on õiglane kõigis oma tegudes, mis ta teeb. Meie aga ei ole kuulanud tema häält.
Ja nüüd, Issand, meie Jumal, kes sa oled oma rahva Egiptusemaalt ära toonud oma vägeva käega ja oled teinud enesele nime, nagu see tänapäeval on: meie oleme pattu teinud ja õelad olnud.
Issand, kõigi su õiglaste tegude pärast pöördugu ometi su viha ja raev su linnalt Jeruusalemmalt, su pühalt mäelt! Sest meie pattude ja meie vanemate süütegude pärast on Jeruusalemm ja sinu rahvas saanud teotusealuseks kõikidele meie naabritele.
Ja nüüd, meie Jumal, kuule oma sulase palvet ja anumisi, ja lase oma pale paista oma hävitatud pühamu peale Issanda pärast!
Pööra, mu Jumal, oma kõrv ja kuule, ava oma silmad ja vaata meie hävingut ja linna, millele on pandud sinu nimi, sest me ei heida oma anumisi su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid sinu suure halastuse pärast!
Issand, kuule, Issand, anna andeks, Issand, pane tähele ja tee see teoks iseenese pärast; mu Jumal, ära viivita! Sest su linnale ja su rahvale on pandud sinu nimi.”
Rooma 5 Sellepärast, nii nagu üheainsa inimese kaudu on patt tulnud maailma ja patu kaudu surm, nõnda on ka surm tunginud kõikidesse inimestesse, kuna kõik on pattu teinud.
Sest patt oli maailmas juba enne Seadust, aga pattu ei arvestata, kui seadust ei ole.