Piibel.NET
Otsing Ps 25,11;Mk 2,5;Rm 15,7–13; 1Tm 4,12–5,2
(16 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 25 Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest see on suur!
Markuse 2 Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: „Poeg, sinu patud on sulle andeks antud!”
Rooma 15 Seepärast võtke vastu üksteist, nõnda nagu ka Kristus on meid vastu võtnud Jumala kirkuseks.
Sest ma ütlen, et Jeesus Kristus on saanud ümberlõigatute teenriks Jumala tõe pärast - esiisadele antud tõotuse kindlustamiseks -,
et paganad hakkaksid Jumalat ülistama halastuse eest, nagu on kirjutatud: „Seepärast ma tunnistan sind paganate ees ja laulan kiitust sinu nimele.”
Ja taas ta ütleb: „Rõõmustage, paganad, koos tema rahvaga!”
Ja taas: „Kiitke Issandat, kõik paganad, ja kiitke teda, kõik rahvad!”
Ja Jesaja ütleb taas: „Iisai juur tuleb ja see, kes hakkab valitsema paganate üle; tema peale panevad paganad lootuse!”
Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!
1. Timoteose 4 Ärgu keegi mõtelgu üleolevalt sinu noorusest, vaid saa usklikele eeskujuks kõnes, käitumises, armastuses, usus, puhtuses!
Ole hoolas ette lugema, ergutama, õpetama, kuni ma tulen!
Ära jäta hooletusse vaimuandi, mis sulle anti ennustuse läbi, kui vanemad panid oma käed sinu peale!
Nende asjade peale mõtle, ela selles, et su edenemine oleks avalik kõigile!
Pane tähele iseennast ja õpetust, jää kõigesse sellesse püsima, kui sa seda teed, siis sa päästad enda ja need, kes sind kuulavad.
1. Timoteose 5 Vana mehega ära kärgi, vaid räägi lahkesti nagu isaga, noorematega nagu vendadega,
vanemate naistega nagu emadega, noorematega nagu õdedega - kõiges puhtuses.