Piibel.NET
Otsing Ps 21:2-8,14;Js 19:19-25;Ap 3:21-27
(21 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 21 Issand, sinu võimusest rõõmutseb kuningas; kui väga ilutseb ta sinu abist!
Sa andsid temale, mida ta süda himustas, ja tema huulte igatsust sa ei keelanud! Sela.
Sest sa tulid temale vastu heade õnnistustega; sa panid temale pähe kuldkrooni.
Ta palus sinult elu; sina andsid talle pika ea igaveseks ja alatiseks.
Suur on tema au, kui sa tema päästad; hiilguse ja toreduse paned sa tema peale.
Sest sa paned ta õnnistuseks igavesti; sa teed ta õnnelikuks oma palge rõõmuga.
Sest kuningas loodab Issanda peale ja Kõigekõrgema helduses ta ei kõigu.
Tõuse kõrgele, Issand, oma võimuses: me tahame laulda ja ülistada sinu vägevust!
Jesaja 19 Sel päeval on Issanda altar keset Egiptusemaad ja selle piiri ääres on Issanda sammas,
märgiks ja tunnistuseks vägede Issandale Egiptusemaal. Kui nad rõhujate pärast kisendavad Issanda poole, siis läkitab tema neile päästja, kes nende eest võitleb ja nad vabastab.
Ja Issand ilmutab ennast egiptlastele ja egiptlased õpivad sel päeval Issandat tundma ja teenivad teda tapa- ja roaohvritega, ja nad annavad Issandale tõotusi ning viivad need täide.
Ja Issand lööb egiptlasi, lööb ja ravib; nad pöörduvad siis Issanda poole ja tema kuuleb nende palveid ning teeb nad terveks.
Sel päeval on maantee Egiptusest Assurisse: assüürlased tulevad Egiptusesse ja egiptlased Assurisse, ja egiptlased peavad jumalateenistust koos assüürlastega.
Sel päeval on Iisrael kolmandana Egiptuse ja Assuri kõrval, õnnistus on keset maad,
mida vägede Issand õnnistab, öeldes: „Õnnistatud olgu Egiptus, mu rahvas, Assur, mu kätetöö, ja Iisrael, mu pärisosa!”
Apostlite 3 Tema peab jääma taevasse kuni selle ajani, kui uuendatakse kõik, millest Jumal on rääkinud oma pühade prohvetite suu kaudu maailma algusest peale.
Mooses on ju öelnud: „Issand, teie Jumal, tõstab teile Prohveti teie vendade seast, seesuguse nagu mina. Teda kuulake kõiges, mida ta iial teile ütleb.
Aga iga inimene, kes seda Prohvetit ei kuula, kaotatakse rahva seast ära.”
Kõik prohvetid Saamuelist peale ja hiljem, niipalju kui nad on rääkinud, on ka neid päevi ette kuulutanud.
Teie olete prohvetite ja selle lepingu lapsed, mille Jumal sõlmis teie isadega, kui ta Aabrahamile ütles: „Ja sinu soos õnnistatakse kõiki maailma suguvõsasid.”
Jumal on esmalt teile oma sulase Jeesuse üles äratanud ja teie juurde läkitanud teid õnnistama, kui te igaüks pöördute oma tigedusest.”